Činnost

Středomoravská pobočka ČGS sídlí na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a sdružuje především geografické odborníky, učitele a studenty z Olomouckého kraje. Pro své členy pořádáme přednášky a semináře k aktuálním tématům, cestopisné přednášky a exkurze s geografickým zaměřením.

Historie akcí

2010   2009   2008   2007   2006


© 2006–2010 Středomoravská pobočka České geografické společnosti