Přihláška

Přihláška ke členství v ČGS (PDF)
Ukázka vyplnění přihlášky (PDF)

Vytištěnou a vyplněnou přihlášku doručte osobně nebo poštou vedoucímu pobočky dr. Pavlu Ptáčkovi.

Zápisné

Stanovené zápisné je 50 Kč.
Zápisné představuje jednorázový poplatek, který složí každý nový zájemce o členství v ČGS.

Členské příspěvky

(jejich součástí je i předplatné časopisu Geografie – Sborník České geografické společnosti)

pro řádné členy

500 Kč

pro studenty a důchodce

300 Kč

pro kolektivní členy

2 000 Kč

Pokud člen nezaplatí členské příspěvky na kalendářní rok nejpozději do konce 1. čtvrtletí následujícího roku, je automaticky vyloučen z České geografické společnosti.


© 2006–2010 Středomoravská pobočka České geografické společnosti