Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2016

Termín odevzdání bakalářských prací: 6. 1. 2016 do 14.00 nebo 10. 5. 2016 do 14.00.
Obhajoby bakalářských prací: 3. 2. 2016 nebo 7.–9. 6. 2016.

Níže je zveřejněn seznam obhájených prací s odkazem na údaje a soubory (včetně textu a posudků práce) v Portálu UP.

Regionální geografie

Obhajoby 3. února 2016

MIKULEC Petr Projekty budování dálniční sítě Československa v první polovině 20. století
VE: dr. Létal OP: mgr. Hercik Známka: B