geography.cz

Dny geografie 2015 v Olomouci

Dny geografie

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP se v roce 2015 zapojuje do Dnů geografie těmito akcemi:

26. října až 17. listopadu 2015

Soutěž o nejlepší poster

Soutěž se vyhlašuje ve dvou sekcích, první na téma Jak se studuje v Olomouci geografie, do které mohou postery vytvořit současní olomoučtí studenti jednotlivých oborů s geografií (čili klidně zvlášť RG, Bi-Z, M-Z, atd., přičemž můžete zmínit i druhý studovaný obor, zahrnout studentský život apod.), a druhá sekce Cestujeme po světě, pojatá autorsky i obsahově zcela volně, do které se může přihlásit jakýkoli zájemce o účast v soutěži.

Vytvořené postery ve formátu A2–A0 zasílejte elektronicky v PDF do 17. listopadu 2015 na adresu martin.jurek@upol.cz (v případě velkého objemu dat jako odkaz ke stažení přes Úschovnu.cz nebo soubor přineste osobně na flash disku).

V každé kategorii budou vybrány tři nejlepší postery a oceněny odměnou 2000 Kč za první místo, 1000 Kč za druhé místo, 500 Kč za třetí místo. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 20. listopadu 2015 v rámci dne otevřených dveří, kde budou vítězné postery také prezentovány ve vytištěné podobě.

18. listopadu 2015

Vernisáž výstavy a Cestovatelský večer

Geografové na cestách

Ve středu 18. listopadu v 18.00 bude v prostorách před katedrou geografie oficiálně zahájena výstava fotografií Skotsko: Magický sever Velké Británie, jejímž autorem je náš absolvent, cestovatel a talentovaný fotograf Jan Husák. Následovat od 18.30 do cca 20.00 bude setkání cestovatelský večer Geografové na cestách – blok minipřednášek studentů geografie, kde budou zájemci moci prezentovat své zážitky z cest, tipy na zajímavá a neprávem opomíjená místa v Česku i zahraničí. Bude tak dán prostor i těm, kteří se sice mají o co podělit, ale zároveň jejich téma neunese délku klasické cestovatelské přednášky. Můžete zvolit libovolný způsob představení vašich zážitků, zkušeností a námětů z cest na zajímavá místa v délce 10–15 minut. Zájemci o prezentování posílejte přihlášky na mail ondre.kral@gmail.com do 8. listopadu 2015. Aktuální informace o programu – viz plakát k akci.

18.–21. listopadu 2015

Dny Věd o Zemi v Pevnosti poznání

Pevnost poznání

V Pevnosti poznání proběhnou od 18.do 21. listopadu 2015 Dny Věd o Zemi, v rámci nichž se bude prezentovat také obor geografie. V rámci těchto dnů se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu 2015 od 14.30 přednáška na téma Pocitové mapy, kterou přednese Jiří Pánek z katedry rozvojových studií, a od 15.30 přednáška na téma Podnebí Olomouce: Meteorologická měření a pozorování, kterou přednese Miroslav Vysoudil z katedry geografie. V sobotu 21. listopadu 2015 pak od 14.00 přednáška na téma Olomoucko na starých mapách, kterou přednese Peter Mackovčin z Katedry geografie. Všechny tyto přednášky se uskuteční v Laudonově sále.

20. listopadu 2015

Den otevřených dveří Katedry geografie

Den otevřených dveří

V pátek 20. listopadu proběhne Den otevřených dveří Katedry geografie v návaznosti na celouniverzitní Den otevřených dveří UP. Základní informační stánek najdete v prostorách před katedrou geografie. V návaznosti na dvě informační přednášky, které organizuje Přírodovědecká fakulta UP v aule v 9.00 a 11.00, nabízíme v 10.00 a ve 12.00 dvojici přednášek o současném výzkumu a studiu na katedře geografie. V rámci Dne otevřených dveří Katedry geografie také vyhlásíme vítěze obou sekcí Soutěže o nejlepší poster a vítězné postery vystavíme.

24. listopadu 2015

Cestovatelský úterek

Cestovatelský úterek

V úterý 24. listopadu proběhne v čase od 18.30 až do cca 20.00 Cestovatelský úterek na téma Venezuela versus Trinidad a Tobago, přednáší Jiří Kalina na učebně LP 3005 (pozvánka). Jedná se o přednášku v rámci série pravidelných úterních setkání během semestru a zájemci o tyto akce z řad široké veřejnosti jsou zvání i na další přednášky v cyklu, i mimo Dny geografie. Pozvánky na tyto další akce najdete vždy v aktualitách webu katedry geografie a jako události facebookové stránky Cestovatelské úterky.

25. listopadu 2015

Týmová šifrovací hra GET [OL]

GET [OL]

Ve středu 25. listopadu 2015 proběhne týmová šifrovací hra spojená s orientací ve městě. Týmy se budou pohybovat večerní Olomoucí na základě informací z šifer, které budou muset na příslušných zastávkách vyluštit. Poznejte tajemná zákoutí Olomouce skrz geografické brýle! Startovní výstřel bude v 17:00 v učebně LP 2005 hlavní budovy Přírodovědecké fakulty UP. Soutěžit mohou tří- až čtyřčlenné týmy složené ze studentů geografie. První tři týmy budou patřičně odměněny. Přihlášky posílejte na email ondre.kral@gmail.com do 20. listopadu 2015, startovné za tým ve výši 100 Kč je nutno uhradit také do 20. listopadu 2015.