Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Erasmus+

Mobility

Program Erasmus+, administrovaný Evropskou komisí a v České republice Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP), je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Katedra geografie PřF UP má aktuálně uzavřeny bilaterální smlouvy s 26 univerzitami. Po dohodě se lze přihlásit i na univerzity, se kterými mají smlouvu katedra rozvojových a environmentálních studií (kontaktujte M. Syrovátku), katedra geoinformatiky (kontaktujte J. Buriana) nebo katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na FF (kontaktujte P. Veselského).

Aktuální výběrové řízení

Katedra geografie vyhlašuje na úterý 19. února 2019 výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020. Výběrové řízení se bude konat v hlavní budově Přírodovědecké fakulty (17. listopadu 12) na učebně 2.026 ve 13.30. Podrobnosti k přihlášce naleznete v prostředí aplikace erasmusplus.upol.cz (přihlášení jako do STAGu), v případě dotazů kontaktujte dr. Šimáčka. Uzávěrka možnosti podat přihlášku je 18. února 2019, tak svou šanci nepropásněte. Do Kanady, Izraele, Srbska a Bosny nabízíme velmi štědrou finanční podporu 700 EUR/měsíc.

Pokud žádná země z nabídky Katedry geografie nevyhovuje vašim představám, je možné se přihlásit na výběrová řízení jiných kateder (veškeré dostupné destinace v rámci PřF + seznam destinací partnerské Katedry sociologie), případně prostudovat možnosti mobilit na stránkách Zahraničního oddělení UP.


Podmínky a průběh mobilit

Délka pobytu: Student může v každém stupni studia (bakalářský, navazující magisterský, doktorský) absolvovat studijní pobyty a stáže v souhrnné délce až 12 měsíců (je možné v jednom stupni studia vyjet i opakovaně, ovšem v případě krácení rozpočtu budou mít přednost studenti, kteří ještě v rámci programu nevyjeli).

Finanční zajištění: V rozmezí 330–510 EUR na měsíc, liší se podle finanční náročnosti jednotlivých zemí (viz informace na stránce UP k programu Erasmus).

Kdo může vyjet: Studenti po absolvování alespoň dvou semestrů studia (2.–5. ročník).

Studium v zahraničí: Student se zavazuje na zahraniční univerzitě získat alespoň 20 kreditů ECTS (European Credit Transfer System) za semestr. Student, který úspěje ve výběrovém řízení, si po poradě s garantem příslušné mobility sestaví studijní plán – uvede konkrétní předměty, které by chtěl absolvovat v zahraničí, a také předměty, které tímto budou nahrazeny v jeho studijním plánu na UP. Plán je možné po zjištění konkrétní situace na zahraniční univerzitě dodatečně upravit. Zpravidla se alespoň z části vybírají předměty podobné předmětům, které má v daném semestru student absolvovat na UP; doporučuje se předem domluvit jejich uznání u daného vyučujícího, resp. u kreditového poradce (dr. Fňukal). 
 
Přihlášky: Studenti se přihlašují do výběrového řízení, které probíhá v únoru daného roku pro oba semestry následujícího akademického roku. Kromě standardizovaného formuláře je součástí přihlášky také životopis a „motivační dopis“ (obojí v angličtině nebo němčině), ve kterém student uvede, proč chce vyjet do zahraničí, proč si vybral dané pracoviště, případně které kurzy by chtěl v průběhu studia navštěvovat, které projekty jej na pracovišti zajímají (viz webové stránky jednotlivých pracovišť). Samotné výběrové řízení probíhá formou krátkého ústního pohovoru. Každoročně před vyhlášením výběrového řízení se koná informační schůzka, na níž jsou studenti seznámeni s programy zahraničních mobilit a mají možnost se přímo zeptat koordinátorů a dřívějších účastníků mobilit.

Výběrové řízení pro rok 2019/2020

Seznam partnerských pracovišť

Pracoviště Stát Počet míst × délka pobytu
Sofijski universitet "Sv. Kliment Ohridski", Sofie Bulharsko 2 × 5 měsíců
Tartu Ülikool, Tartu Estonsko 2 × 5 měsíců
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand Francie 2 × 4 měsíce
Sveučilište u Zadru, Zadar Chorvatsko 2 × 5 měsíců
Technische Universität Chemnitz, Sasko Německo 2 × 6 měsíců
Uniwersytet Jagielloński, Kraków Polsko 2 × 5 měsíců
Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków Polsko 2 × 5 měsíců
Uniwersytet Łódzki, Łódź Polsko  3 × 6 měsíců
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań Polsko  2 × 5 měsíců
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin Polsko  1 × 5 měsíců
Alpen-Adria Universität, Klagenfurt Rakousko 2 × 5 měsíců
Karl-Franzens-Universität, Graz Rakousko 2 × 5 měsíců
Universitatea din București Rumunsko 2 × 5 měsíců
Univerzita Komenského v Bratislave Slovensko 2 × 5 měsíců
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Slovensko 2 × 5 měsíců
Prešovská univerzita v Prešove Slovensko 2 × 5 měsíců
Univerza v Ljubljani Slovinsko 2 × 6 měsíců
Univerza v Mariboru Slovinsko 3 × 5 měsíců
Universitat de Girona, Katalánsko Španělsko 2 × 5 měsíců
Universidad de Sevilla, Andalusie Španělsko 2 × 3 měsíce
Högskolan Dalarna, Falun/Borlänge Švédsko 3 × 10 měsíců
Mezinárodní kreditová mobilita KA107
Sveučilište u Mostaru Bosna a Hercegovina kontaktujte koordinátora
Univerzitet u Sarajevu Bosna a Hercegovina kontaktujte koordinátora
Beit Berl College, Kfar Saba Izrael kontaktujte koordinátora
Camosun College, Victoria (BC) Kanada kontaktujte koordinátora,
pouze bakalářský stupeň
Univerzitet u Novom Sadu, Vojvodina
Srbsko kontaktujte koordinátora

Interaktivní mapa mobilit Erasmus+

Zobrazit mapu přes celou obrazovku

Další informace