Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Jan HERCIK, Ph.D.

Jan Hercik

asistent, oddělení humánní geografie

tel. (+420) 585 634 595, (+420) 733 690 784
e-mail: jan.hercik@upol.cz
konzultační hodiny: středa 15.00–16.30

English | ResearchGate

Pedagogická činnost

Aktuální problémy vyučování zeměpisu (KGG/APVZ)
Didaktika geografie 1
(KGG/DIG1)
Didaktika geografie 2 (KGG/DIG2)
Geografie dopravy (KGG/GEDP)
Místní region ve výuce zeměpisu (KGG/MR)
Moderní metody a formy výuky zeměpisu (KGG/MMFVZ)
Pedagogická praxe z geografie 1 (KGG/PPG1)
Repetitorium středoškolského zeměpisu (KGG/RSZ)
Seminář z geografie dopravy (KGG/SEDOP)
Souvislá pedagogická praxe pro DS (KGG/SPPR)
Terénní výuka geografie (KGG/TVGE)

Vzdělání

2003–2006

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie–Historie; bakalářská práce: Vývoj dopravy na Mladoboleslavsku)

2006–2008

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství geografie pro SŠ–Historie; diplomová práce: Dopravní systémy České republiky a Slovinska se zaměřením na veřejnou dopravu)

2008–2016

Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program Geografie, studijní obor: Regionální geografie, regionální rozvoj; disertační práce: Pěší doprava v dopravních systémech vybraných krajských měst ČR)

Profesní činnost

2006, 2007–2008

Základní škola v Bělé pod Bezdězem (učitel)

2009

SOŠ dopravní Kladno (externí vyučující)

2013

Slovanské gymnázium v Olomouci (učitel)

od 2014

Waldorfská ZŠ v Olomouci

Přehled publikací

HERCIK, J., SZCZYRBA, Z., FŇUKAL, M. (2011): Prostorové změny v dislokaci ozbrojených sil na území ČR. In Městské inženýrství Karlovy Vary 2011 – "Od vojenského k civilnímu", s. 109–123. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2427-7.

HERCIK, J., SZCZYRBA, Z., TOUŠEK, V., ŠIMÁČEK, P. (2010): Vybrané aspekty transformace militární funkce území ČR. In Social and Economic Development and Regional Politics in Ústí Region: Proceedings of the 9th International Conference. Ústí na Labem: Fakulta sociálně-ekonomická.

HERCIK, J., SZCZYRBA, Z., FŇUKAL, M., TOUŠEK, V. (2009) Demilitarizace území ČR po roce 1989 – Vstupní geografická analýza. In XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (17. 6. 2009, Bořetice), s. 192–199. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU. ISBN 978-80-210-4883-6.

SMOLOVÁ, I., LEGÁTOVÁ, J., SZCZYRBA, Z., ŠIMÁČEK, P., HERCIK, J. (2008) Motivace studentů ke studiu přírodovědných oborů – výsledky 1. etapy sociologického výzkumu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. In Sborník příspěvků z konference Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-2127-8.

HERCIK, J., DANIELIS, T., SMOLOVÁ, I., ŠIMÁČEK, P. (2008) Netradiční forma spolupráce studentů střední školy s orgány místní samosprávy. In Sborník příspěvků z konference Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-2127-8, 153 s.

HERCIK, J. (2006) Vývoj železnice na Mladoboleslavsku. Středočeský vlastivědný sborník 25, s. 59-69. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. ISSN 0862-2043.

Řešené projekty

od 2011

Rozšíření akreditace studia učitelské geografie na PřF UP v Olomouci o kombinovanou formu
projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/18.0014 (hlavní řešitel: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.)

od 2010

Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů pro uplatnění v konkurenčním prostředí
projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0310 (hlavní řešitel: doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.)

2010–2011

Bydlení a doprava – geografické interakce
projekt FRVŠ č. č. 1751/2010 (hlavní řešitel: Mgr. Jan Hercik)

2008

Inovace výuky regionální geografie Asie
Projekt FRVŠ (hlavní řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.)

2007

Inovace výuky regionální geografie Evropy
Projekt FRVŠ (hlavní řešitel: RNDr. Martin Jurek, Ph.D.)

2006

Multimediální cvičebnice „Geografie sídel“
projekt FRVŠ č. 997/2006 (hlavní řešitel RNDr. Pavel Ptáček, Ph. D.)