Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

DPZ v geografii

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/DPZG 0 + 0 + 2 2 Zp C LS Bc. Geografie
C LS Mgr. Učitelství geografie pro SŠ
C 3 LS Bc. Ekologie a ochrana životního prostředí
Podmiňující předmět: KGG/MDPZ nebo KGG/ZDPZ

Vyučující: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Nejsou zadány.