Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/EIA 1 + 1 + 0 3 Zp, Zk LS C Mgr. Regionální geografie

Vyučující: Mgr. Lucie Peterková, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Nejsou zadány.