Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geografie průmyslu

KGG/GEPR

Rozsah: 2 + 0 + 0
Kredity: 4
Zakončení: Zkouška
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

typ semestr studijní obor
A 2 ZS Bc. Regionální geografie
B 2 ZS Bc. Environmentální studia a udržitelný rozvoj

Informace pro studenty

Nejsou zadány.