Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geografie služeb a maloobchodu

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/GESLU 2 + 0 + 0 4 Ko 2 LS A Bc. Regionální geografie

Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Nejsou zadány.