Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Historická geografie

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/HIGE 1 + 1 + 0 3 Ko ZS/LS B Mgr. Regionální geografie
LS C Mgr. Učitelství geografie pro SŠ

Vyučující: Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., Mgr. Jan Daniel, Mgr. Jindřich Frajer
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Nejsou zadány.