Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Meteorologie a klimatologie (KLIML)

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/KLIML 2 + 0 + 0 3 Zp, Zk A 2 ZS Bc. Ochrana a tvorba životního prostředí
C 2 ZS Bc. Systematická biologie a ekologie
Vylučující předměty: KGG/KLIMZ, KGG/METEO, KGG/ZFG1X

Vyučující: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Nejsou zadány.