Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Meteorologie a klimatologie (KLIMZ)

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/KLIMZ 2 + 0 + 0 3 Zp, Zk 1 ZS A Bc. Geologie a ochrana životního prostředí
2 ZS B Bc. Biologie v ochraně životního prostředí *
Vylučující předměty: KGG/KLIML, KGG/METEO, KGG/ZFG1X.
Poznámka: *) kombinace s geografií si předmět v oboru BiO nezapisují (mají ho povinný v geografii)

Tento předmět už nebude vyučován (je součástí starých verzí studijních plánů).
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Nejsou zadány.