Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mapování krajiny

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/MAKR 0 + 2 + 0 2 Zp 1n ZS C Mgr. Učitelství geografie pro SŠ
4 ZS C Mgr. Učitelství zeměpisu pro SŠ
ZS C Bc. Geografie-geoinformatika

Vyučující

RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Anotace

Studenti si aktivně osvojí znalosti a dovednosti z následujících okruhů: základní datové zdroje; mapové podklady a morfometrické analýzy map; základní metody výzkumu a mapování krajiny; využití leteckých a družicových snímků při mapování krajiny; metody mapování přírodních složek krajiny (mapování v hydrologii, geomorfologii, klimatologii, biogeografii a pedogeografii); využití GIS a GPS při mapování krajiny; analýzy změn krajinné struktury; hodnocení přírodního potenciálu krajiny; limity využití území; územní systémy ekologické stability krajiny; využití mapování krajiny v územně-plánovací praxi.

Požadavky na studenta

Vypracování zadaných samostatných úkolů.

Literatura

Základní:

Doporučená:

Informace pro studenty

Podmínkou k udělení zápočtu je vytvoření mapy krajinné struktury podle daného manuálu.