Univerzita Palackého v Olomouci  |  Kontakt  |  Hledání  |  EN

Mapování krajiny 2

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/MAKR2 0 + 2 + 0 3 Zp LS C Mgr. Učitelství geografie pro SŠ

Vyučující

RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Anotace

Studenti si aktivně osvojí znalosti a dovednosti z následujících okruhů: mapování tvarů pomocí přesných metod měření (totální stanice, DGPS); morfometrické analýzy map; analýzy historických mapových podkladů a sérií historických leteckých snímků; analýzy stereofotosnímků; tematické mapování tvarů spojených s erozí půdy; zákresy a analýzy půdních profilů; odběr neporušených půdních vzorků a jejich zpracování v laboratoři (využití gammaspektrometru, měření magnetické susceptibility; zrnitostní analýzy); využití geofyzikálních metod při mapování vybraných tvarů.

Požadavky na studenta

Samostatné plnění zadaných úkolů, osvojení si praktických dovedností při terénním výzkumu i v laboratoři.

Literatura

Základní:

  • BEZVODOVÁ, B., DEMEK, J., ZEMAN, A. (1985) Metody kvarterně geologického a geomorfologického výzkumu. Praha: SPN.
  • MINÁR, J. et al. (2001) Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapování vo veľkých mierkach. Bratislava: Geografika.

Doporučená:

  • BARSCH, H., BILLWITZ. K., BORK H. R. (2000) Arbeitsmethoden in Physiogeographie. Klett-Perthes.
  • RICHLING, A. et al. (1993) Metody szczególowych badań geografii fizycznej. Warszawa: PWN.

Informace pro studenty

Výuka bude realizována v terénu.


Mapa stránek | RSS | CMS Made Simple