Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mapování krajiny 2

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/MAKR2 0 + 2 + 0 3 Zp LS C Mgr. Učitelství geografie pro SŠ

Vyučující

RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Anotace

Studenti si aktivně osvojí znalosti a dovednosti z následujících okruhů: mapování tvarů pomocí přesných metod měření (totální stanice, DGPS); morfometrické analýzy map; analýzy historických mapových podkladů a sérií historických leteckých snímků; analýzy stereofotosnímků; tematické mapování tvarů spojených s erozí půdy; zákresy a analýzy půdních profilů; odběr neporušených půdních vzorků a jejich zpracování v laboratoři (využití gammaspektrometru, měření magnetické susceptibility; zrnitostní analýzy); využití geofyzikálních metod při mapování vybraných tvarů.

Požadavky na studenta

Samostatné plnění zadaných úkolů, osvojení si praktických dovedností při terénním výzkumu i v laboratoři.

Literatura

Základní:

Doporučená:

Informace pro studenty

Výuka bude realizována v terénu.