Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Metody sociální a ekonomické geografie

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/MSEGV 1 + 2 + 0 4 Ko 3 ZS A Bc. Geografie (nová)
2 ZS A Bc. Regionální geografie (nová)
3 ZS B Bc. Geoinformatika a geografie

Vyučující

Mgr. Miloslav Šerý, doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami sociálně- a ekonomickogeografického výzkumu, a to v kontextu jejich současných praktických aplikací. Důraz bude kladen na metody analýzy a syntézy sociálních a ekonomickogeografických informací včetně metod sběru primárních geografických dat. Kromě seznámení s jednoduchými výzkumnými metodami a technikami bude předmět zaměřen i na složitější statistické metody (vícerozměrná analýza). Ve cvičeních si studenti na případových výzkumných tématech ověří použití metod – pozornost bude věnována i metodologii výzkumu.

Požadavky na studenta

Vypracování souboru cvičení zaměřených na aplikaci metod sociálně- a ekonomickogeografického výzkumu.

Literatura

Základní:

Doporučená:

Informace pro studenty

Nejsou zadány.