Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Ochrana ovzduší

KGG/OCH

Rozsah: 2 + 0 + 0
Kredity: 3
Zakončení: Kolokvium
Vyučující: RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

typ semestr studijní obor
B LS Bc. Regionální geografie
B LS Bc. Environmentální geologie
C LS Bc. Geografie
C LS Bc. Biologie v ochraně ŽP

Informace pro studenty

Kolokvium probíhá formou písemného testu.