Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Percepce prostoru a metody jeho vizualizace

  rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/PPV 2 + 1 + 0 4 Ko 1 ZS B Mgr. Geografie

Vyučující

Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D., Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je seznámení studentu s teoreticko-metodologickými specifiky procesu percepce geografického prostředí a schopnost jejich následné aplikace do vlastního výzkumného projektu. V úvodní části předmětu budou studenti formou přednášky a samostatného studia zadané literatury seznámeni s teoretickými základy percepce, resp. kognice a s možnostmi jejího metodologického využití. Následně bude definován výzkumný problém, který budou studenti řešit formou týmové práce. Metodologicky bude výzkumný projekt vycházet právě z fenoménu percepce, kognice. Studenti se naučí testovat a využívat dílčí metody získávání, analýzy, vizualizace a interpretace poznatku, přičemž důraz bude kladen zejména na využití GIS. V závěru kurzu budou studenti prezentovat dosažené výsledky.

Požadavky na studenta

Znalosti v rozsahu přednášek a zadané studijní literatury, aktivní participace během řešení výzkumného projektu a jeho závěrečná prezentace.

Literatura

Základní:

Doporučená:

Informace pro studenty

Prozatím nezadáno.