Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Regionálně geografická analýza trhu práce

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/PRACE 1 + 2 + 0 5 Zp, Zk n LS B Mgr. Regionální geografie

Vyučující

Mgr. Miloslav Šerý, doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je osvojení metod analýzy trhu práce v regionech různé hierarchické úrovně.

Obsah předmětu:

Absolvování kurzu předpokládá, že po jeho ukončení posluchači dokážou zpracovat objektivní zprávu o situaci na trhu práce ve vybraném regionu. Důraz v přednáškách bude položen na podrobné seznámení se zdroji statistických dat o zaměstnanosti a nezaměstnanosti, s ukazateli používanými při analýze situace na trhu práce. V rámci kurzu každý posluchač předloží seminární práci týkající se analýzy situace na trhu práce v konkrétním regionu.

Požadavky na studenta

Při klasifikaci bude položen důraz na kvalitu seminární práce, kterou student zpracovává průběžně během semestru. Student u písemné části zkoušky musí prokázat, že dokáže správně interpretovat výsledky geografické analýzy v konkrétně zadaném území.

Literatura

Základní:

Doporučená:

Informace pro studenty

Nejsou zadány.