Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Regionální geografie Afriky

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/RGAF 2 + 0 + 0 2 Zk 1 LS A Mgr. Učitelství geografie pro SŠ
LS B Rozšiřující doplňující studium učitelství geografie

Vyučující: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., Mgr. Miloslav Šerý
Portál UP: Informace o předmětu

Výuka předmětu je podpořena také e-learningem.
(Kurz je zpřístupněn přihlášeným studentům.)
GeoMoodle

 

Sylabus

 1. Základní charakteristika kontinentu, relativní, absolutní poloha a regionalizace kontinentu.
 2. Geologie, geomorfologické podmínky.
 3. Klimatické a hydrologické podmínky.
 4. Biogeografie, přírodní regiony a ochrana přírody.
 5. Základní kontury historického vývoje kontinentu.
 6. Obyvatelstvo a sídla I.
 7. Obyvatelstvo a sídla II.
 8. Ekonomické reálie.
 9. Historie a současnost afrických konfliktů.
 10. Arabská afrika, Egypt.
 11. JAR, DR Kongo.
 12. Integrační uskupení.

Literatura

Základní

Doporučená

 

Požadavky ke zkoušce

Znalosti v rozsahu přednášek a určené literatury.

 

Informace pro studenty

Nejsou zadány.