Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Regionální geografie Asie

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/RGAS 2 + 0 + 0 2 Zk 1n ZS A Mgr. Učitelství geografie pro SŠ
ZS B Doplňující pedagogické studium učitelství geografie

Vyučující: Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Informace a doplňující materiály k předmětu jsou soustředěny v e-learningu GeoMoodle.