Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Regionální geografie subsaharské Afriky

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/RGSAF 1 + 1 + 0 3 Zk n LS B Mgr. Regionální geografie
2 LS A Bc. Mezinárodní rozvojová studia

Vyučující

RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy regionální geografie subsaharské Afriky.

Obsah předmětu:

Předmět se zabývá následujícími okruhy témat: geografické vymezení regionu, základní fyzickogeografická charakteristika (geologický vývoj, geomorfologické, klimatické, hydrologické, pedogeografické a biogeografické poměry, ochrana přírody a krajiny), základní socioekonomická charakteristika (postavení regionu v rámci světa, historický vývoj a jeho vliv na formování společnosti, všeobecná charakteristika obyvatelstva, zemědělství, průmyslu, dopravy, služeb a cestovního ruchu, integrační seskupení), nejdůležitější politickogeografické, společenské, ekonomické a bezpečnostní problémy regionu, regionální přehled.

Požadavky na studenta

Znalosti v rozsahu přenášek a určené literatury.

Literatura

Základní:

Doporučená:

Informace pro studenty

Nejsou zadány.