Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Repetitorium středoškolského zeměpisu

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/RSZ 1 + 1 + 0 3 Ko C ZS Celouniverzitní nabídka

Vyučující: Mgr. Jan DanielMgr. Jan Hercik
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Nejsou zadány.