Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Seminář z biogeografie

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/SEBG 0 + 0 + 2 3 Zp 2 LS B Bc. Geografie (nová)
1 LS B Bc. Regionální geografie (nová)
1 LS B Bc. Regionální geografie (starší)

Vyučující

RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Anotace

Studenti si v semináři aktivně prohloubí a rozšíří znalosti v následujících okruzích témat: zákonitosti rozšíření bioty na Zemi; faktory a podmínky prostředí; vznik a vývoj současných ekosystémů; biogeografické členění ČR; ochrana přírody v ČR; introdukované druhy rostlin a živočichů v ČR; projekty pro zachování a ochranu přírodního bohatství ČR.

Požadavky na studenta

Seminární práce a její prezentace.

Literatura

Základní:

Doporučená:

Informace pro studenty

Nejsou zadány.