Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Seminář z geografie cestovního ruchu a rekreace

KGG/SEGCR

Rozsah: 0 + 0 + 2
Kredity: 3
Zakončení: Zápočet
Vyučující: Mgr. Martin Tomáš
Portál UP: Informace o předmětu

semestr typ studijní obor
2 LS B Bc. Regionální geografie
LS B Bc. Geografie

Informace pro studenty

Nejsou zadány.