Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Seminář z geografie průmyslu

KGG/SEGP

Rozsah: 0 + 0 + 2
Kredity: 3
Zakončení: Zápočet
Vyučující: Mgr. Ondřej Král
Portál UP: Informace o předmětu

typ semestr studijní obor
B 2 ZS/LS Bc. Regionální geografie
B 3 ZS Bc. Geografie

Informace pro studenty

Nejsou zadány.