Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Seminář z geografie zemědělství

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/SEGZ 0 + 0 + 2 3 Zp 3 ZS B Bc. Geografie (nová)
2 ZS B Bc. Regionální geografie (nová)
2 ZS B Bc. Regionální geografie (starší)

Vyučující

doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.

Anotace

V průběhu semináře se studenti seznámí s prostorovými statistickými daty o zemědělství v ČR a ve světě, na kterých si procvičí vybrané metody používané v sociální geografii. Zpracují vývoj a prostorovou diferenciaci vybraných komodit rostlinné nebo živočišné výroby ve vybraných regionech (včetně statistického a kartografického vyjádření). Součástí semináře jsou též diskuse o aktuálních zemědělských tématech, vlivu zemědělství na životní prostředí, o ekologickém zemědělství, vývoji a směrování světového obchodu s agrokomoditami apod.

Požadavky na studenta

Vypracování zadaných seminárních prací.

Literatura

Základní:

Doporučená:

Informace pro studenty

Zadání úkolu: 

1. vyhledwjte své jméno v seznamu
2. podívejte se na čísla bioplynových stanic, které máte zpracovat (v případě že je u čísla zkratka SR, budete hledat v seznamu bioplynových stanic v SR, v ostatních případech se jedná o stanice v ČR)
3. následně vyhledejte v seznamu bioplynových stanic čísla těch, které máte zpracovat, otevřete si u nich dokumet EIA a z jeho textu vyberete údaje, které potřebujete, aby jste mohli:
4. vyplnit tabulku v příloze a odevzdat ji dr. Mintálové do 5. prosince 2011

Potřebné soubory:

seznam studentů s přidělenými čísly (XLS, 36 kB)
seznam stanic v ČR (DOCX, 90 kB)
seznam stanic v SR (DOCX, 18,9 kB)
Tabulka k vyplnění (XLS, 28 kB)