Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Seminář z geografie služeb a maloobchodu

KGG/SESLU

Rozsah: 0 + 0 + 2
Kredity: 3
Zakončení: Zápočet
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

typ semestr studijní obor
B 2 LS Bc. Regionální geografie
B LS Bc. Geografie

Informace pro studenty

Nejsou zadány.