Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Úvod do studia geografie (UGE)

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/UGE 1 + 1 + 0 3 Ko A 1 ZS Bc. Geografie
B 1 ZS Bc. Mezinárodní rozvojová studia

Vyučující: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Výuka předmětu je podpořena také e-learningem.
(Kurz je zpřístupněn přihlášeným studentům.)
GeoMoodle

Informace pro studenty

Nejsou zadány.