Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Martin TOMÁŠ

Martin Tomáš

odborný projektový pracovník, doktorand MU
pracovna 5.010 v 5. podlaží hlavní budovy Přírodovědecké fakulty UP, tel. (+420) 585 634 527
e-mail: m.tom@atlas.cz

konzultační hodiny: po předchozí domluvě (e-mail)

 

English

Pedagogická činnost

Základy humánní geografie 1 (KGG/ZH1)

Vzdělání

2009–2012

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (studijní obor Regionální geografie, bakalářská práce Vliv ekonomické krize na situaci na trhu práce v okrese Jeseník)

2012–2015

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (studijní obor Regionální geografie, diplomová práce Komplementární a konkurenční centra funkčních regionů České republiky)

od 2015

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta (studijní obor Regionální geografie a regionální rozvoj, téma disertační práce Regionální systém a administrativní členění České republiky)

Přehled publikací

Odborné zájmy

Regionalizace českých zemí, funkční regiony, administrativní členění