Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Podpora studentských výzkumných stáží v partnerských zahraničních laboratořích

CEEPUS

Každoročně (obvykle v listopadu a v případě nevyčerpání prostředků také i v dalších kolech) vypisuje děkan Přírodovědecké fakulty UP výběrové řízení na zahraniční pobyty studentů. Granty jsou vypisovány za účelem studentských výzkumných, nikoliv studijních stáží. Lze žádat o pobyty v délce 1–3 měsíce, maximální částka na jeden měsíc je 10 000 Kč. Pobyt si student na vybraném zahraničním pracovišti domlouvá individuálně. O výběrovém řízení jsou studenti vždy informování na webu Přírodovědecké fakulty UP a také na webu katedry geografie. Pro rok 2010 se výběrové řízení týká pouze interních postgraduálních studentů Přírodovědecké fakulty UP.

Další informace: