Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Setkání učitelů zeměpisu a absolventů olomoucké učitelské geografie 12.1.2019

Srdečně zveme všechny učitele zeměpisu a absolventy olomoucké učitelské geografie na setkání v sobotu 12. ledna 2019 v aule Přírodovědecké fakulty UP.

Program setkání

9.30 registrace účastníků, neformální přivítání
10.00 oficiální zahájení setkání (vedoucí katedry doc. Halás)
10.15 přednáška a diskuze na téma Evropa ve 21. století – geografické aspekty vývoje (dr. Jurek)
11.00 novinky ve vzdělávání budoucích učitelů a další vzdělávání pedagogických pracovníků organizované Katedrou geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (doc. Smolová)
11.30

přednáška a diskuze na téma Vybraná současná témata geografie – témata pro zeměpisný seminář:

  • Studium městského klimatu na příkladu Olomouce (doc. Vysoudil)
  • Současný geografický výzkum české krajiny: příklad horní hranice lesa (dr. Mackovčin)
  • Obnovitelné zdroje energie (doc. Szczyrba, doc. Smolová)
  • Aktivity spolupráce se základními a středními školami (dr. Hercik)
12.30 Naši absolventi – beseda s předáním pamětních listů výročním absolventům

Následuje občerstvení (oběd) a pro zájemce volná diskuze v tematických či absolventských skupinkách.

Budeme rádi, když přijmete naše pozvání a využijete je k návštěvě Olomouce a k setkání se spolužáky ze studií i s dalšími kolegy, učiteli zeměpisu. Rádi s Vámi také probereme možnosti vzájemné spolupráce k rozvíjení atraktivní a kvalitní výuky zeměpisu na školách. Pokud byste se o setkání chtěli dozvědět další podrobnosti, neváhejte prosím využít kontaktní e-mail irena.smolova@upol.cz.


K účasti na setkání se prosím registrujte do 7. ledna 2019 pomocí formuláře pod webovým odkazem https://bit.ly/2zrO9n2

Pozvánka v PDF