Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Setkání učitelů zeměpisu a absolventů olomoucké učitelské geografie 11.1.2020

Srdečně zveme všechny učitele zeměpisu a absolventy olomoucké učitelské geografie na setkání v sobotu 11. ledna 2020 v aule Přírodovědecké fakulty UP.

Program setkání

9.30 Registrace účastníků, neformální přivítání
10.00 Oficiální zahájení setkání (vedoucí katedry doc. Halás)
10.15 Přednáška a diskuze na téma Klimatická změna (dr. Lehnert, dr. Jurek)
11.00 Možnosti spolupráce se ZŠ a SŠ v rámci řešených projektů a další vzdělávání pedagogických pracovníků organizované Katedrou geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (doc. Smolová)
11.30

přednáška a diskuze na téma Vybraná současná témata geografie – témata pro zeměpisný seminář (řešené projekty):

  • Overtourism jako „nové“ téma geografie (dr. Frajer)
  • Implementace GIS do výuky zeměpisu (dr. Šimáček)
  • Historické vodohospodářské objekty v ČR (dr. Pavelková)
12.30 Naši absolventi – beseda s předáním pamětních listů výročním absolventům (absolutorium 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 a 2010)

Následuje občerstvení (oběd) a pro zájemce volná diskuze v tematických či absolventských skupinkách.

Budeme rádi, když přijmete naše pozvání a využijete je k návštěvě Olomouce a k setkání se spolužáky ze studií i s dalšími kolegy, učiteli zeměpisu. Rádi s Vámi také probereme možnosti vzájemné spolupráce k rozvíjení atraktivní a kvalitní výuky zeměpisu na školách. Pokud byste se o setkání chtěli dozvědět další podrobnosti, neváhejte prosím využít kontaktní e-mail irena.smolova@upol.cz.


K účasti na setkání se prosím registrujte do 4. ledna 2020 pomocí formuláře pod webovým odkazem https://bit.ly/2XTZXcA

Pozvánka v PDF