Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geografie (Bc., kombinované studium)

Bc. Geografie (kombinovaná)
Studijní program: B1301 Geografie
Studijní obor: 1301R005 Geografie 
Typ studia: bakalářský
Forma studia: kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky
Garant oboru: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Přijímací řízení

Přihlášky na akademický rok 2017/2018 se podávají do 28. února 2017. Další informace najdete v sekci přijímací řízení.

distgeo.upol.cz

Doporučený studijní plán pro rok 2016/2017

Nabídky konkrétních předmětů ve studijním plánu zobrazíte rozkliknutím nabídek ve Studijní agendě (STAG):