Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Učitelství geografie pro SŠ (Mgr., kombinované studium)

Mgr. Učitelství geografie pro SŠ
Studijní program: N1301 Geografie
Studijní obor: 7504T059 Učitelství geografie pro SŠ 
Typ studia: navazující magisterský
Forma studia: kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky
Garant oboru: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Přijímací řízení

Přihlášky na akademický rok 2016/2017 se podávají do 29. února 2016. Další informace najdete v sekci přijímací řízení.

distgeo.upol.cz

Doporučený studijní plán

Studijní plán pro akademický rok 2015/2016 – nová verze pro 1. navazující ročník, starší verze pro 2. navazující ročník
Vizualizace v Portále