TRINIDAD A TOBAGO

Republika Trinidad a Tobago (Republic of Trinidad and Tobago)

 

rozloha: 5 128 km2

počet obyvatel: 1 089 000 (odhad červenec 2005)

hustota zalidnění: 212,4 obyv./km2

přirozený / celkový přírůstek: + 0,34 / –0,74 % (2005)

 

hlavní město: Port-of-Spain

jazyky: angličtina (úř.)

typ státu: parlamentně-prezidentská republika

správní členění: 8 hrabství, 3 obce, 1 autonomní území (ward): Tobago

 

národnosti:     Indové 40 %, černoši 37,5 %, míšenci 20,5 %, ostatní 2 % (sčítání 2000)

náboženství:    katolíci 26,0 %, hinduisté 22,5 %, anglikánská církev 7,8 %, baptisté 7,2 %, pentakostalisté 6,8 %, adventisté sedmého dne 4,0 %, ostatní křesťané 5,8 %, muslimové 5,8 %, ostatní 10,8 %, žádné 1,9 %, neuvedeno 1,4 % (sčítání 2000)

 

HDP/obyv.: 10 500 USD (2004)

měna: 1 trinidadsko-tobagský dolar (TTD) = 100 centů

 

ostrovní stát v Karibském moři u pobřeží Venezuely; ostrov Trinidad je nížinný, jen na S vystupuje horský hřbet. Vlhké tropické podnebí. Porosty tropických vždyzelených lesů a savan.

 

1498 Kolumbus. 1802 se stal britskou kolonií Trinidad, 1803 Tobago. 1889 bylo Tobago připojeno k Trinidadu. 1962 nezávislost, 1976 republika v rámci Commonwealthu. Postavení muslimů problematické (fundamentalisté se pokusili o státní převrat). Tobago má omezenou autonomii, je zde separatistické hnutí.

 

Průmyslově zemědělský stát s těžbou a zpracováním surovin. Orná půda 24 %, pastviny 2 %, lesy 46 %. Pěstuje se cukrová třtina, rýže, kokos, banány, pomeranče, kukuřice. Chov skotu, koz, prasat. Zemědělství pro ekonomiku nevýznamné. Těží se ropa, zemní plyn a asfalt (největší producent přírodního asfaltu na světě). Průmysl petrochemický, chemický, elektrotechnický. Rozvíjí se cestovní ruch. Jedna z nejvíce prosperujících zemí Karibiku.

Důležité odkazy:

Prezident:                     (zatím nic)
Parlament:                    Parliament of the Republic of Trinidad and Tobago
Vláda:                          Official Website of the Government of Trinidad & Tobago
Statistika:                     The Central Statistical Office
Všeobecné informace:  CIA - The World Factbook 2005

Zajímavosti:

Pitch Lake je jedno ze tří asfaltových jezer na světě. Nachází se na ostrově Trinidad, asi 90 km na jih od hlavního města Port of Spain. Původ jezera není zcela jasný. Geologické průzkumy tu probíhají už od 16. století, doposud nejrozsáhleji bylo jezero zkoumáno v říjnu 1989, kdy byla kromě složení, hustoty a mnoha dalších vlastností také upřesněna rozloha jezera (přibližně 40 hektarů) a jeho hloubka (75 metrů). Jezero je tvořeno z vrstev nafty, jílu a vodní blátivé směsi. Z naftového zdroje v podloží v hloubce asi devadesáti metrů vyvěrají v podobě asfaltových žil prameny, které jsou na povrchu smíchány s onou blátivou hmotou.

Podstatně romantičtější je místní legenda, která praví, že v místech dnešního jezera existovala indiánská vesnice. Lidé, kteří tu žili, zde lovili kolibříky, považované za posvátné, čímž rozzlobili místní bohy a ti pak na oplátku zalili celou vesnici asfaltem. Díky tomu, že tato hmota se neustále pohybuje, pohlcuje vše, co jí stojí v cestě a následně to za hlasitého bublání a zápachu po síře zase vrací nazpět, bylo už objeveno několik pozůstatků fauny a flory pohlcených před několika tisíci lety. Dodnes se tato legenda vypráví a čeká se, než jezero vrátí více důkazů o původní vesnici.

První zprávy o asfaltovém jezeře jsou z roku 1595, kdy navštívil Angličan Walter Raleigh při hledání zlata trinidadské břehy. Asfalt použil na slepení spár své lodi. Od té doby se lidé snažili tuto „zázračnou“ surovinu co nejvíce využít. Trinidaďané se nespokojili s pouhým použitím na opravy silnic, ale pokoušeli se asfalt použít i k hubení plevele (efekt byl právě opačný), k pouličnímu osvětlení (zápach byl tak silný, že od toho raději upustili) a dokonce k vykuřování hlavního města Port of Spain po epidemii neštovic v roce 1920.

V okolí jezera se nacházejí obrovská ropná pole, která jsou pro trinidadskou ekonomiku velmi důležitá. Vedle těžařů ropy v oblasti působí i společnosti zabývající se těžbou samotného asfaltu – zejména Lake Asphalt of Trinidad and Tobago (1978) Ltd., produkce se ale postupně snižuje (ještě v 70. letech produkce činila 128 300 tun, ale v letech 80. už pouze 21 400 tun). Momentálně má jezero rezervy mezi 6 až 10 milióny tun asfaltu. Jezero je též turistickou atrakcí, kterou navštíví okolo 20 000 lidí ročně. Nutno dodat, že pro většinu turistů je jezero Pitch Lake nakonec stejně spíše zklamáním, protože ve skutečnosti nepřipomíná nic jiného, než obrovské parkoviště.

 

(zpracovala Martina Hovorková, 2005)

 

Šouteři (Spiritual Baptists, Shouters, tj. „křiklouni“) jsou karibská náboženská sekta, která je syntézou tradičních afrických rituálů a křesťanství. V jejich kultu (na rozdíl od haitského kultu vúdú) převažují křesťanské prvky, především baptistické. Sekta působí hlavně na ostrovech Trinidad a Tobago. Nazvána je podle rituálního tance spojeného s výkřiky při bohoslužbách

Poslední aktualizace:

17. 12. 2005

Zpět