Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Stanislav MARTINÁT, Ph.D.

Stanislav Martinát

odborný asistent
English | ResearchGate | ResearcherID | ORCID


V srpnu 2023 bohužel dr. Stanislav Martinát zemřel. Věnujeme mu tuto vzpomínku.

Výuka

Prezenční studium

Geografie venkova KGG/GVEN
Geografie zemědělství KGG/GEZM
Seminář z geografie zemědělství KGG/SEGZ

Kombinované studium

Geografie venkova KGG/DGVEN
Seminář z geografie zemědělství KGG/DSEGZ

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | rozpracované (STAG)

Publikace

Časopisy v databázích Web of Science

Křištofová, K., Lehnert, M., Martinát, S., Tokar, V., Opravil, Z. (2022): Adaptation to climate change in the eastern regions of the Czech Republic: An analysis of the measures proposed by local governments. Land Use Policy 114, 105949. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105949 [link]

Kulla, M., Novotný, L., Pregi, L., Dvořák, P., Martinát, S., Klusáček, P., Navrátil, J., Krejčí, T., Frantál, B. (2022): The good, the bad, and the nobody: Exploring diversity of perceptions of anaerobic digestion plants in Central and Eastern Europe. Energy Research & Social Science 89, 102644. https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102644 [link]

Frantál, B., Frajer, J., Martinát, S., Brisudová, L. (2022): The curse of coal or peripherality? Energy transitions and the socioeconomic transformation of Czech coal mining and post-mining regions. Moravian Geographical Reports 30, 4, 237–256. https://doi.org/10.2478/mgr-2022-0016 [link]

Martinát, S., Cowell, R., Navrátil, J. (2020): Rich or poor? Who actually lives in proximity to AD plants in Wales? Biomass and Bioenergy 143, 105799. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2020.105799 [link]

Čížková, E., Navrátilová, J., Martinát, S., Navrátil, J., Frazier, R.J. (2020): Impact of water level on species quantity and composition grown from the soil seed bank of the inland salt marsh: An ex-situ experiment. Land 9(12): 533. https://doi.org/10.3390/land9120533 [link]

Vzdělání

2011–2015

Ph.D.
Komenského univerzita v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta, studijní program: Humánní geografie a demogeografie, dizertační práce Bifurkace vývoje zemědělství České republiky na počátku 21. století: Zemědělství jako producent potravin či energií?

1996–2002

Mgr.
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta – studijní obor Geografie; Filosofická fakulta – studijní obor Historie

Profesní činnost

od 2020: Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Palackého univerzita (odborný asistent)
od 2001: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., oddělení environmentální geografie (vědecký pracovník)
2018–2020: School of Geography and Planning, Cardiff University (Research Fellow, COFUND Fellowship)
2016–2017: School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University (Research Fellow, Fulbright Fellowship)
2008–2018: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (odborný asistent)