Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Stanislav MARTINÁT, Ph.D.

Stanislav Martinát

odborný asistent
tel. (+420) 585 634 501
e-mail: stanislav.martinat@upol.cz
konzultační hodiny: pouze v časech navazujících na výuku
English | ResearchGate | ResearcherID | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Geografie venkova KGG/GVEN
Geografie zemědělství KGG/GEZM
Seminář z geografie zemědělství KGG/SEGZ

Kombinované studium

Geografie venkova KGG/DGVEN
Seminář z geografie zemědělství KGG/DSEGZ

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Publikace

Časopisy v databázích Web of Science

Martinát, S., Cowell, R., Navrátil, J. (2020): Rich or poor? Who actually lives in proximity to AD plants in Wales? Biomass and Bioenergy 143, 105799. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2020.105799 [link]

Čížková, E., Navrátilová, J., Martinát, S., Navrátil, J., Frazier, R.J. (2020): Impact of water level on species quantity and composition grown from the soil seed bank of the inland salt marsh: An ex-situ experiment. Land 9(12): 533. https://doi.org/10.3390/land9120533 [link]

Vzdělání

2011–2015

Ph.D.
Komenského univerzita v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta, studijní program: Humánní geografie a demogeografie, dizertační práce Bifurkace vývoje zemědělství České republiky na počátku 21. století: Zemědělství jako producent potravin či energií?

1996–2002

Mgr.
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta – studijní obor Geografie; Filosofická fakulta – studijní obor Historie

Profesní činnost

od 2020: Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Palackého univerzita (odborný asistent)
od 2001: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., oddělení environmentální geografie (vědecký pracovník)
2018–2020: School of Geography and Planning, Cardiff University (Research Fellow, COFUND Fellowship)
2016–2017: School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University (Research Fellow, Fulbright Fellowship)
2008–2018: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (odborný asistent)