Search  |  Česky

prof. RNDr. Vladimír IRA, CSc.

Vladimír Ira

professor, human geography section

tel.: (+420) 585 634 500
e-mail: geogira@savba.sk
consultation hours: unspecified

Česky

Teaching competence

In Czech

Behaviorální geografie (KGG/BEHAV)
Vývoj geografického myšlení (KGG/MYS)

Qualifications

1971-1976

Mgr. (M.Sc.)
Comenius University of Bratislava, Faculty of Sciences (study programme Economic and Regional Geography)

1977-1980

CSc. (Ph.D.)
Comenius University of Bratislava, Faculty of Sciences (research qualification in Regional Geography)

Career

1980-1981

Czechoslovak Centre for the Environment, Bratislava (research assistant)

1991-1994

Academia Istropolitana, Bratislava (Institute of Advanced Studies, director of the Environmental Planning and Management Programme)

1994-1995

University of Cambridge, Faculty of Social and Political Sciences, GSFI Cambridge, United Kingdom (visiting research fellow)

2001

University of Gothenburg, Institute of Economic and Cultural Geography, Gothenburg, Sweden (visiting research fellow)

since 1981

Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences, Bratislava (research assistant, research worker, principal research worker; director since 2006)

since 2007

Palacký University Olomouc, Faculty of Science, Department of Geography (associate professor)

Publications

List of publications (latest five years, since 2005):

2009

ANDRÁŠKO, Ivan - ŠUŠKA, Pavel - IRA, Vladimír. Transformácia zázemia popradu s dôrazom na jej dopady na kvalitu života. In Regionálne štruktúry ČR a SR : časové a priestorové zmeny. Editori: Ivan Andráško, Vladimír Ira, Eva Kallabová. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2009, s. 5-9. ISBN 978-80-970076-6-9.Type: AED
ANDRÁŠKO, Ivan - IRA, Vladimír. Some notes on the urban-rural complementarity. In Časovoprostorové změny regionálních a krajinných struktur : soubor abstraktů, collection of abstracts. - Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2009, s. 5. ISBN 978-80-86407-75-3.Type: AFG
Regionálne štruktúry ČR a SR : časové a priestorové zmeny. Editori: Ivan Andráško, Vladimír Ira, Eva Kallabová. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2009. 64 s. ISBN 978-80-970076-6-9.Type: FAI
ČIČAJ, Viliam - ČISÁRIK, Pavol - DANGL, Vojtech - HANUŠIN, Ján - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - LACIKA, Ján - LUKAČKA, Ján - MICHNIAK, Daniel - MESZÁROS, Tomáš - MLYNKA, Ladislav - NOVOTNÝ, Ján - ONDREJKA, Kliment - PAZÚR, Robert - PODOLÁK, Peter - ROGUĽOVÁ, Jaroslava - SZÖLLÖS, Ján - ŠUŠKA, Pavel - TOLMÁČI, Ladislav - TURČAN, Vladimír. Slovensko : A-Ž. 1. vyd. Bratislava : Ikar, 2009. 488 s. ISBN 978-80-551-2048-5.Type: BAB
Geografický časopis. Editor [2007-2009] A. Grešková, editor in chief [2007-2009] V. Ira. Bratislava : Geografický ústav SAV, 1948-. Zmena názvu od r. 1953. Štvrťročník. ISSN 0016-7193.Type: FAI
HANUŠIN, Ján - HUBA, Mikuláš - HUDEK, Vladimír - IRA, Vladimír - MINAROVIČ, Marián - PODOBA, Juraj - PODOLÁK, Peter - SPIŠIAK, Peter - TVRDOŇ, Michal. Monografia kultúrno-historickej a spoločenskej topografie mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát. Bratislava : Regionálne environmentálne centrum Slovensko : Geografický ústav SAV, 2008. 154 s. ISBN 978-80-89320-02-8.Type: AAB
IRA, Vladimír - ANDRÁŠKO, Ivan - MICHÁLEK, Anton - PODOLÁK, Peter. Quality of life: geographical research in Slovakia. In Slovak Geography at the Beginning of the 21st Century : Geographia Slovaca 26. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2009, s. 101-119. ISBN 978-80-970076-3-8. ISSN 1210-3519.Type: ABD
IRA, Vladimír - MICHÁLEK, Anton - PODOLÁK, Peter. Evaluation of the Territorial Dispatities in Selected Aspects of Life Quality in Slovakia. In Regional Disparities in Central Europe. - Bratislava : Slovenská komisia pre UNESCO : NK-MOST Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2008, s. 157-179. ISBN 978-80-85544-56-5.Type: ABD
IRA, Vladimír - ANDRÁŠKO, Ivan. Infrastructure dimension of settlement structure in Slovakia : present situation. In Časovoprostorové změny regionálních a krajinných struktur : soubor abstraktů, collection of abstracts. - Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2009, s. 9. ISBN 978-80-86407-75-3.Type: AFG
IRA, Vladimír. Behaviorální geografie jako součást geografie se zřetelními a produktivními přístupy. In Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PŘF UP v Olomouci : sborník abstraktů. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 58. ISBN 978-80-244-2290-9.Type: AFG

IRA, Vladimír. ICTs and Everyday Life Activities in Time and Space. In EUGEO 2009 Congress : abstracts : Challenges for the European Geography in the 21st Century. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences : Institute of Geography SAS, 2009, p. B 28. ISBN 978-80-970076-4-5.Type: AFHA
Slovak Geography at the Beginning of the 21st Century. Editors Vladimír Ira, Ján Lacika. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2009. 274 s. Geographia Slovaca, 26. ISBN 978-80-970076-3-8. ISSN 1210-3519.Type: FAI
IZAKOVIČOVÁ, Zita - BOLTIŽIAR, Martin - CELER, Slavomír - DAVID, Stanislav - DÍTĚ, Daniel - GAJDOŠ, Peter - HREŠKO, Juraj - IRA, Vladimír - GROTKOVSKÁ, Lucia - KENDERESSY, Pavol - KOZOVÁ, Mária - OSZLÁNYI, Július - PETROVIČ, František - VÁLKOVCOVÁ-BARÁNKOVÁ, Zuzana - VOLOŠČUK, Ivan. Krajinnoekologicky optimálne priestorové a funkčné využitie územia Biosférickej rezervácie Tatry. Bratislava : Veda, 2008. 195 s. ISBN 978-80-224-0998-8.Type: AAB
Časovoprostorové změny regionálních a krajinných struktur : soubor abstraktů, collection of abstracts. Zostavili: Eva Kallabová, Vladimír Ira. Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2009. 19 s. ISBN 978-80-86407-75-3.Type: FAI
MATLOVIČ, René - IRA, Vladimír - KOREC, Pavol - ONDOŠ, Slavomír. Urban structures and their transformation (the contribution of Slovak geography). In Slovak Geography at the Beginning of the 21st Century : Geographia Slovaca 26. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2009, s. 71-99. ISBN 978-80-970076-3-8. ISSN 1210-3519.Type: ABD

2008

ANDRÁŠKO, Ivan - ŠUŠKA, Pavel - IRA, Vladimír. Premeny podtatranského regiónu - vybrané aspekty rozvoja obcí v zázemí mesta Poprad. In Seminář k "Mezinárodnímu roku planety Země" : recenzovaný sborník příspěvků [CD ROM]. Editori Josef Kunc, Svatava Nunvářová, Irena Opluštilová. - Brno : Masarykova univerzita, 2008, s. 42-46. ISBN 978-80-210-4748-8. Názov z CD ROM. Požaduje sa Adobe Reader.Type: AEC
GUTLEB, Bernhard - WAGNER, Johann - JUNGMEIER, Michael - WAGENLEITNER, Sandra - ZOLLNER, Daniel - BARBIRATO, Alberto - DRAGAN, Massimo - FERNETTI, Michele - GORŠAK, Bernard - HANUŠIN, Ján - IRA, Vladimír - KEUSCH, Christian - KIRCHMEIR, Hanns - KRAMARIC, Željko - KRASSNITZER, Sybille - POTACZEK, Anna - TĚŠITEL, Jan - YAMELYNETS, Taras - ZUCCATO, Laura. PANet Protected Area Networks : a handbook : Community Initiative INTERREG III B (2000 - 2006) CADSES. Klagenfurt : Office of the Carinthian Government, 2008. 116 s. ISBN 978-3-7084-0288-8.Type: AGI
HANUŠIN, Ján - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír. Využívanie územia, manažment krajiny a problémy spojené s udržateľnosťou a kvalitou života v povodí rieky Myjavy. In Ľudia, geografické prostredie a kvalita života : Geographia Slovaca 25. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2008, s. 123-143. ISBN 978-80-970076-1-4.Type: ABD
HANUŠIN, Ján - BETÁK, Juraj - CEBECAUEROVÁ, Martina - GREŠKOVÁ, Anna - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - LACIKA, Ján - LEHOTSKÝ, Milan - PODOLÁK, Peter. Protected Areas in the Context of Selected Aspects of Sustainable Development in the Tatra Region. In Geografický časopis : časopis Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2008, roč. 60, č. 2, s. 129-148. (2008 - SCOPUS). ISSN 0016-7193.Type: ADFB
HANUŠIN, Ján - BETÁK, Juraj - CEBECAUEROVÁ, Martina - GREŠKOVÁ, Anna - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - LACIKA, Ján - LEHOTSKÝ, Milan - PODOLÁK, Peter. Krajinná spojitosť ako predpoklad zlepšenia siete chránených území v regióne Tatier. In KALLABOVÁ, Eva - SMOLOVÁ, Irena - IRA, Vladimír. Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky. - Brno ; Olomouc : Ústav geoniky AV ČR : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 43-48. ISBN 978-80-86407-33-3.Type: AEC
HANUŠIN, Ján - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír. Conflicts assessment and integrated landscape management (case study Myjava river basin). In Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions : Proceedings of the 14th International Symposium on Problems of Landscape Ecology Research 4-7 October 2006, Stara Lesná, Slovakia. Editor Martin Boltižiar. - Nitra : Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, 2008, s. 105-107. ISBN 978-80-89325-03-0.Type: AED
HANUŠIN, Ján - BETÁK, Juraj - CEBECAUEROVÁ, Martina - GREŠKOVÁ, Anna - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - LACIKA, Ján - LEHOTSKÝ, Milan - PODOLÁK, Peter. PANet 2010 Protected Area Networks : Zlepšenie siete chránených území v oblasti Tatier : Community Initiative INTERREG III B CADSES. Klagenfurt : Office of the Carinthian Governement, 2007. 36 s. ISBN 978-3-7084-0285-7.Type: AGI
HANUŠIN, Ján - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - PODOBA, Juraj - PODOLÁK, Peter - SPIŠIAK, Peter. Kultúrno-historická a sociálna topografia mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát : prípadová štúdia. Fotogr. Dušan Šebo. Bratislava : REC Slovensko, 2008. 110 s.Type: GAI
Bratislava / nahlas - ako výzva : zborník z odborného seminára k 20. výročiu vydania publikácie. Editori Mikuláš Huba, Vladimír Ira, Pavel Šuška. Bratislava : Geografický ústav SAV : STUŽ/SR : Základné organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny č. 6 v Bratislave, 2008. 71 s. ISBN 978-80-970076-0-7.Type: FAI
IRA, Vladimír - HUBA, Mikuláš - PODOLÁK, Peter. Kvalita života obyvateľov v chránenom území a jeho udržateľný rozvoj (na príklade vybraných aspektov v CHKO Poľana). In Ľudia, geografické prostredie a kvalita života : Geographia Slovaca 25. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2008, s. 97-121. ISBN 978-80-970076-1-4.Type: ABD
IRA, Vladimír - MURGAŠ, František. Geografický pohľad na kvalitu života a zmeny v spoločnosti na Slovensku. In Ľudia, geografické prostredie a kvalita života : Geographia Slovaca 25. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2008, s. 7-24. ISBN 978-80-970076-1-4.Type: ABD
IRA, Vladimír - ANDRÁŠKO, Ivan. Quality of Life in the Urban Environment of Bratislava: two Time-Spatial Perspectives. In Geografický časopis : časopis Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2008, roč. 60, č. 2, s. 149-178. (2008 - SCOPUS). ISSN 0016-7193.Type: ADFB
IRA, Vladimír - LEHOTSKÝ, Milan. Developmental Posibilities and Limits in Models of Selected Regional Systems. In Folia geographica. Prírodné vedy : special issue for the 31th Congress, Tunis 2008, 2008, roč. XLVII, č. 12, s. 122-130. ISSN 1336-6157.Type: ADFB
IRA, Vladimír - LEHOTSKÝ, Milan. Rozvojové možnosti a obmedzenia regionálnych systémov (s dôrazom na environmentálne aspekty). In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2008, roč. XLII, č. 1, s. 34-38. ISSN 0044-4863.Type: ADFB
IRA, Vladimír - ŠUŠKA, Pavel. Premeny mladého industriálneho mesta a ich dopady na kvalitu života na príklade mesta Partizánske. In KALLABOVÁ, Eva - SMOLOVÁ, Irena - IRA, Vladimír. Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky. - Brno ; Olomouc : Ústav geoniky AV ČR : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 67-73. ISBN 978-80-86407-33-3.Type: AEC
IRA, Vladimír - HUBA, Mikuláš. Udržateľnosť a kvalita života v BR Tatry a jej zázemí (z pohľadu predstaviteľov miestnej samosprávy). In Biosférické rezervácie na Slovensku VII. : zborník referátov. Editor Rudolf Midriak, Ľubica Zaušková. - Zvolen : Slovenský výbor pre Program MAB UNESCO : Technická univerzita, 2008, s. 261-272. ISBN 978-80-228-1957-2.Type: AED
IRA, Vladimír - HUBA, Mikuláš - KOLLÁR, Daniel. Udržateľnosť, kvalita života a manažment podtatranskej krajiny (z pohľadu predstaviteľov života obcí a regiónu). In Smolenická výzva IV. Kultúrna krajina ako objekt výskumu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja : Zborník príspevkov z konferencie. Smolenice 9. - 10. októbra 2008. Editor Zita Izakovičová. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, s. 50-54. ISBN 978-80-89325-04-7.Type: AED
IRA, Vladimír - HUBA, Mikuláš. Mountain Biosphere Reserves: Special Places for Sustainable Living (Examples of selected research projects). In Mountain National Parks and Biosphere Reserves: Sustainability and Management : INYS workshop proceedings. Editori Juraj Beták, Mikuláš Huba. - Bratislava : Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences, 2008, s. 1-50, prezentácia. ISBN 978-80-968365-9-8.Type: AFBA
IRA, Vladimír. Impact of Information and Communication Technologies on Everyday Life: Time Geography Perspective. In 31st International Geographical Congress. Building together our territories : abstracts, resumes. - Tunis : IGC, 2008, s. 189-190.Type: AFG
IRA, Vladimír - MICHÁLEK, Anton - PODOLÁK, Peter. Humánno-geografický pohľad na kvalitu života a jej regionálne disparity v rámci Slovenska. In GEODNY LIBEREC 2008 - GEODAYS LIBEREC 2008 : Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. Liberec 25. - 29. 8. 2008. - Liberec : Technická univerzita, 2008, s. 72. ISBN 978-80-7372-367-5.Type: AFG
Ľudia, geografické prostredie a kvalita života : Geographia Slovaca 25. Editor Vladimír Ira. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2008. 188 s. ISBN 978-80-970076-1-4.Type: FAI
IRA, Vladimír. Bratislava/nahlas po 20 rokoch. In Bratislava / nahlas - ako výzva : zborník z odborného seminára k 20. výročiu vydania publikácie. - Bratislava : Geografický ústav SAV : STUŽ/SR : Základné organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny č. 6 v Bratislave, 2008, s. 4-5. ISBN 978-80-970076-0-7.Type: GII
IRA, Vladimír. Environmentálna dimenzia regionálneho rozvoja. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2008, roč. XLII, č. 1, s. 1-2. ISSN 0044-4863.Type: GII
IZAKOVIČOVÁ, Zita - HUBA, Mikuláš - MOYZEOVÁ, Milena - IRA, Vladimír - JAVORSKÝ, Peter. Smolenická výzva IV [elektronický zdroj]. Smolenice, 2008. [4 s.]. Názov z webovej stránky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/uploads/a0815754626/Smolenicka_vyzva_IV.pdf>.Type: GHG

2007

ANDRÁŠKO, Ivan. Vnútorná štruktúra mesta z hľadiska kvality života : dizertačná doktorandská práca (PhD.). Školiteľ Vladimír Ira. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2007. 140 s., prílohy.Type: DAI
HANUŠIN, Ján - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír. Environmental situation in Slovakia since 1990 in context of sustainability. In Pollution and Water Resources, Columbia University Seminar Proceedings : Environmental Problems in US and Central Europe including social Aspects of both Areas. vol. XXXVII. - Bratislava : Institute of Hydrology, 2007, p. 242-263. ISBN 978-80-89139-12-5.Type: ABD
HANUŠIN, Ján - CEBECAUEROVÁ, Martina - GREŠKOVÁ, Anna - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - LACIKA, Ján - LEHOTSKÝ, Milan - PODOLÁK, Peter. Zlepšenie siete chránených území v oblasti Tatier : PANet 2010 [elektronický zdroj]. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2007. 36 s. Názov prevzatý z web stránky GÚ SAV. Požaduje sa Adobe Reader. Dostupné na internete: <http://www.geography.sav.sk/zCommon/bookletPANeT2010_Tatry.pdf>.Type: GHG
IRA, Vladimír - HANUŠIN, Ján - BETÁK, Juraj - CEBECAUEROVÁ, Martina - GREŠKOVÁ, Anna - HUBA, Mikuláš - LACIKA, Ján - LEHOTSKÝ, Milan - PODOLÁK, Peter. Sieť chránených území v regióne Tatier z hľadiska udržateľného rozvoja. In Geographia Cassoviensis, 2007, roč. 1, s. 61-66. ISSN 1337-6748.Type: ADFB
IRA, Vladimír - HUBA, Mikuláš. Udržateľnosť a kvalita života: niekoľko poznámok k teórii a konceptom výskumu. In Udržitelný rozvoj - nové trendy a výzvy. Editor P. Nováček. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 195-204. ISBN 978-80-244-1814-8.Type: AEC
IRA, Vladimír. The Tatra TBR (Poland/Slovakia). In Proceedings of the 2004 International Conference and Expert Workshop of Transboundary Biosphere Reserves: Following-up on Seville + 5. Editor Roland Stein, Peter Heil, Lenka Tuček. - Lambrecht : Naturpark Pfäzerwald : Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, 2006, s. 38-40. ISBN 3-926775-50-5.Type: AEC
IRA, Vladimír. Vybrané aspekty spoločenskovedného výskumu v Tatranskom národnom parku a BR Tatry. In Veda a výskum pre potreby ochrany prírody v Tatranskom národnom parku : zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Editor Juraj Švajda, Ivan Vološčuk, Tomáš Vančura. - Zvolen : Štátna ochrana prírody - Správa TANAP : Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV : Slovenský národný komitét programu UNESCO Človek Biosféra - MAB, 2007, s. 57-58. ISBN 978-80-228-1724-0.Type: AED
IRA, Vladimír - HUBA, Mikuláš - KOVÁČOVÁ, Lenka. Biosphere reserves as special places for sustainable development in changing conditions: the case of three BRs in Slovakia. In Priorities for conservation of biodiversity in biosphere reserves in changing conditions : proceedings from the conference. Zost. Zuzana Guziová. - Bratislava : Institute of Landscape of Ecology, 2007, s. 59-72. ISBN 978-80-89325-00-9.Type: AED
IRA, Vladimír. Spatial development and issues of sustainability. In Proceedings. Warsaw Regional Forum 2007 : contemporary dilemmas of spatial development in Europe. - Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences : Academic Division, Polish Geographical Society, 2007, s. 4. ISBN 83-87954-84-5.Type: AFG
IRA, Vladimír. Everyday Life Activities and Sustainable Living: Time-Geographical Approach... [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <http://communicate.aag.org/eseries/aag_org/program/AbstractDetail.cfm?AbstractID=13426>.Type: GHG
IRA, Vladimír. Mikuláš Huba veľvyslancom životného prostredia. In Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, 2006, roč. XL, č. 6, s. 283-284. ISSN 0044-4863.Type: GII

2006

BEZÁK, Anton - DIVINSKÝ, Boris - HAASOVÁ, Gabriela - HORŇÁK, Marcel - HURBÁNEK, Pavol - IRA, Vladimír - KOREC, Pavol - KUSENDOVÁ, Dagmar - MARENČÁKOVÁ, Jana - MICHÁLEK, Anton - MYSLÍKOVÁ, I. - MLÁDEK, Jozef - PASTOR, Karol - PILINSKÁ, Viera - PODOLÁK, Peter - SZÉKELY, Vladimír - VAŇO, Boris. Demogeographical analysis of Slovakia. Editori: Jozef Mládek et al. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. 222 s. ISBN 80-223-2192-3.Type: AAB
BEZÁK, Anton - DIVINSKÝ, Boris - HAASOVÁ, Gabriela - HORŇÁK, Marcel - HURBÁNEK, Pavol - IRA, Vladimír - KOREC, Pavol - KUSENDOVÁ, Dagmar - MARENČÁKOVÁ, Jana - MICHÁLEK, Anton - MYSLÍKOVÁ, I. - MLÁDEK, Jozef - PASTOR, Karol - PILINSKÁ, Viera - PODOLÁK, Peter - SZÉKELY, Vladimír - VAŇO, Boris. Demogeografická analýza Slovenska. Editori: Jozef Mládek et al. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. 222 s. ISBN 80-223-2191-5.Type: AAB
HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír. Integrované prístupy ku krajine a koncepcia trvalo udržateľného rozvoja. In Smolenická výzva III. Integrovaný manažment krajiny - základný nástroj implementácie trvalo udržateľného rozvoja : Zborník príspevkov z konferencie. Smolenice 18. - 19. apríl 2006. Editor Zita Izakovičová. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006, s. 89-93.Type: AED
IRA, Vladimír - HUBA, Mikuláš - PODOLÁK, Peter. Sustainable development of mountainous rural areas in Slovakia (with the case study Poľana BR). In Rural areas and development : Endogenous factor stimulating rural development. - Warsaw : European Rural Development Network : Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute : Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2006, 2006, vol. 4, p. 111-130. ISBN 83-89666-60-X.Type: ABC
IRA, Vladimír - ŠUŠKA, Pavel. Percepcia kvality života v mestskom prostredí ( na príklade mesta Partizánske ). In Geografická revue, 2006, roč. 2, č. 2, s. 309-332. ISSN 1336-7072.Type: ADFB
IRA, Vladimír - HUBA, Mikuláš - LEHOTSKÝ, Milan. Príspevok do diskusie o súčasnosti a budúcnosti geografického výskumu na Slovensku v medzinárodnom kontexte. In Folia geographica 9. Prírodné vedy : vývoj, súčasný stav a perspektívy slovenskej geografie v 21. storočí, s. 56-60. ISSN 1336-6157 (Folia geographica).Type: ADFB
IRA, Vladimír. Každodenné aktivity človeka z pohľadu geografie času. In Acta Geographica Universitatis Comenianae, 2006, no. 47, s. 57-66. ISSN 0231-715X.Type: ADFB
IRA, Vladimír - MICHÁLEK, Anton - PODOLÁK, Peter. Kvalita života. In Atlas obyvateľstva Slovenska : population atlas of Slovakia. EditorJozef Mládek et al. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2006, s. 154-155.Type: AED
IRA, Vladimír. Kvalita bývania - kraje : mapa 1: 3 000 000. In Atlas obyvateľstva Slovenska : population atlas of Slovakia. Editor Jozef Mládek et al. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2006, s. 154.Type: AED
IRA, Vladimír. Negatívne vnímané aktivity z hľadiska udržateľného spôsobu života. In Atlas obyvateľstva Slovenska : population atlas of Slovakia. Editor Jozef Mládek et al. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2006, s. 80.Type: AED
IRA, Vladimír. Aktivity usporiadané podľa využitia času. In Atlas obyvateľstva Slovenska : population atlas of Slovakia. Editor Jozef Mládek et al. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2006, s. 80.Type: AED
IRA, Vladimír. Časovo - priestorová snímka mobility počas roka 2003. In Atlas obyvateľstva Slovenska : population atlas of Slovakia. Editor Jozef Mládek et al. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2006, s. 80.Type: AED
IRA, Vladimír. Denné aktivity obyvateľov v čase a priestore na príklade štvorčlennej rodiny. In Atlas obyvateľstva Slovenska : population atlas of Slovakia. Editor Jozef Mládek et al. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2006, s. 80.Type: AED
IRA, Vladimír. Spatial population mobility and time-geography. In Demogeographical Analysis of Slovakia. Editor: J. Mládek et al. - Bratislava : Comenius University, 2006, s. 142-144. ISBN 80-223-2192-3.Type: AED
IRA, Vladimír. Kvalita bývania - okresy. In Atlas obyvateľstva Slovenska : population atlas of Slovakia. Editor Jozef Mládek et al. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2006, s. 154.Type: AED
IRA, Vladimír - MICHÁLEK, Anton - PODOLÁK, Peter. Quality of Life and the Environment. In Demogeographical Analysis of Slovakia. Editor: J. Mládek et al. - Bratislava : Comenius University, 2006, s. 146-149.Type: AED
IRA, Vladimír. Priestorové a časové aspekty kvality a udržateľnosti života : záverečná správa za vedecký projekt 2/3083/25. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2006.Type: AGI
IRA, Vladimír. Mikroinfraštruktúra ( vybavenosť ) domácností - Analýza kontextu regionálneho rozvoja v predtransformačnom období. In Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách : subtéma 1. Analýza kontextu regionálneho rozvoja v predtransformačnom období. Dimenzia infraštruktúrna. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006, s. 407-416. ISBN 80-85544-38-5.Type: BBB
IRA, Vladimír. Regionálna typológia vybavenosti infraštruktúrou. In Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách : subtéma 3. Typológia regionálnej diferenciácie v slovenských podmienkach. Dimenzia inštitucionálna. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006, s. 137-147. ISBN 80-85544-38-5.Type: BBB
IRA, Vladimír. Informačno-komunikačná a vedecko-výskumná infraštruktúra - Analýza kontextu regionálneho rozvoja v predtransformačnom období. In Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách : Subtéma 1. Analýza kontextu regionálneho rozvoja v predtransformačnom období. Dimenzia infraštruktúrna. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006, s. 417-426. ISBN 80-85544-38-5. Windows.Type: BBB
IRA, Vladimír. Mikroinfraštruktúra ( vybavenosť ) domácností - Analýza dopadov systémových zmien (po roku 1989) na regionálne disponibility. In Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách : subtéma 2. Analýza kontextu a dopadov transformačných systémových zmien (po r. 1989) na regionálne disponibility. Dimenzia infraštruktúrna. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006, s. 725-740. ISBN 80-85544-38-5.Type: BBB
IRA, Vladimír. Informačno-komunikačná a vedecko-výskumná infraštruktúra - Analýza dopadov systémových zmien ( po roku 1989) na regionálne disponibility. In Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách : subtéma 2. Analýza kontextu a dopadov transformačných systémových zmien (po r. 1989) na regionálne disponibility. Dimenzia infraštruktúrna. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006, s. 701-724. ISBN 80-85544-38-5.Type: BBB
IRA, Vladimír. Úloha regionálnej politiky pri riešení problémov infraštruktúry v regionálnom rozvoji. In Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách : subtéma 5. Rola regionálnych politík a európskych integračných procesov na regionálny rozvoj a regionálne disparity. Dimenzia infraštruktúrna. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006, s. 500-521. ISBN 80-85544-38-5.Type: BBB
IRA, Vladimír. Problémové regióny - rozvojové možnosti a obmedzenia v kontextoch slovenských a cezhraničných. In Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách : subtéma 4. Problémové regióny - rozvojové možnosti a obmedzenia v kontextoch slovenských a cezhraničných. Dimenzia inštitucionálna. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006, s. 277-299. ISBN 80-85544-38-5.Type: BBB
IRA, Vladimír. Človek a prostredie z pohľadu behaviorálnej geografie : habilitačná práca. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 176 s.Type: DAI
IZAKOVIČOVÁ, Zita - OSZLÁNYI, Július - BOLTIŽIAR, Martin - HREŠKO, Juraj - GROTKOVSKÁ, Lucia - KENDERESSY, Pavol - PETROVIČ, F. - VÁLKOVCOVÁ-BARÁNKOVÁ, Zuzana - VOLOŠČUK, Ivan - CELLER, S. - DÍTĚ, Daniel - IRA, Vladimír - KOZOVÁ, Mária. Ecologically Optimal Spatial and Functional Organization of Landscape in the Tatry Biosphere Reserve of UNESCO. Bratislava : ILE SAS - SNC on the UNESCO programme MaB, 2006. 45 p.Type: AGI
Folia geographica 9. Prírodné vedy : vývoj, súčasný stav a perspektívy slovenskej geografie v 21. storočí. Editori: René Matlovič, Vladimír Ira. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006. 93 s. Acta Facultatis Studorium Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Roč. XLIV. ISSN 1336-6157 (Folia geographica).Type: FAI

2005

BETÁK, Juraj - BÍZIKOVÁ, Lívia - HANUŠIN, Ján - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - LACIKA, Ján - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Smerom k trvalo udržateľnému tatranskému regiónu : (nezávislá štúdia strategického charakteru) - súhrn. Zostavovateľ Mikuláš Huba. Bratislava : REC Slovensko a STUŽ/SR s podporou Fondu Tatry pri Nadácii Ekopolis, 2005. 96 s. ISBN 80-969436-0-X.Type: BAB
HANUŠIN, Ján - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír. Návrh participatívnej stratégie na zníženie znečistenia vodných zdrojov v povodí Myjavy. Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR), 2005. 66 s., prílohy.Type: GAI
IRA, Vladimír. Rozvojové možnosti a obmedzenia vybraných regionálnych systémov (okresov) identifikované na základe rozvojových faktorov. In Podoby regionálnych odlišností na Slovensku : príklady vybraných okresov. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2005, s. 325-342. ISBN 80-855544-39-7.Type: ABD
IRA, Vladimír - LEHOTSKÝ, Milan. Modely rozvojových možností a obmedzení vo vybraných regionálnych systémoch (okresoch). In Podoby regionálnych odlišností na Slovensku : príklady vybraných okresov. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2005, s. 343-357. ISBN 80-855544-39-7.Type: ABD
IRA, Vladimír. Infraštruktúrna situácia vo vybraných okresoch. In Podoby regionálnych odlišností na Slovensku : príklady vybraných okresov. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2005, s. 179-189. ISBN 80-855544-39-7.Type: ABD
IRA, Vladimír. Rural space in Slovakia: changes of spatial structures and spatial behavioral patterns. In Acta Universitatis Carolinae : Geographica. - Praha : Univerzita Karlova, 2004, 2003, roč. XXXVIII, č.1, s.119 - 129. ISSN 0300-5402.Type: ADEB
IRA, Vladimír. Quality of Life and Urban Space (case studies from city of Bratislava, Slovakia). In Europa XXI : Central and eastern Europe:changing spatial patterns of human activity. - Warszawa : Polish Academy of Sciences, 2005, no. 12, p. 83-96. ISSN 1429-7132.Type: ADEB
IRA, Vladimír - MICHÁLEK, Anton - PODOLÁK, Peter. Kvalita života a jej regionálna diferenciácia v Slovenskej republike. In Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, 2005, roč. XXXIX, č. 6, s. 290-294. ISSN 0044-4863.Type: ADFB
IRA, Vladimír - MICHÁLEK, Anton - PODOLÁK, Peter. Humánna geografia v Geografickom ústave SAV v období transformácie spoločnosti v SR. In Geografický časopis : časopis Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2005, roč. 57, č. 4, s. 327-343. ISSN 0016-7193.Type: ADFB
IRA, Vladimír. Sustainable Development, Quality of Life and Tourism. In Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. Trvale udržitelný rozvoj a turizmus : recenzovaný sborník + CD ROM referátu ze 10. mezinárodní konference. Editor Marie Hesková, Eduard Šittler, Vladimír Dvořák. - Tábor : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích : Zemědelská fakulta katedra cestovního ruchu v Táboře : Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, 2005, s. 51-56. ISBN 80-7040-766-2.Type: AEC
IRA, Vladimír. Kvalita života a postavenie Slovenska z hľadiska medzinárodných porovnaní. In Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období. Editori Antonín Vaishar, Vladimír Ira. - Ostrava : Ústav geoniky Akademie věd ČR, 2005, s. 30-38. ISBN 80-86407-05-5.Type: AEC
IRA, Vladimír - HUBA, Mikuláš - PODOLÁK, Peter. Udržateľný rozvoj BR Poľana s ohľadom na mienku vybraných hlavných aktérov v území. In Biosférická rezervácia Poľana po 15-tich rokoch. Editor D. Sláviková. - Zvolen : Technická univerzita, 2005, s. 219-227. ISBN 80-228-1510-1.Type: AED
IRA, Vladimír - HUBA, Mikuláš - LEHOTSKÝ, Milan. Geografia v kontexte postmodernej vedy. In Vývoj, súčasný stav a perspektívy slovenskej geografie v 21. storočí : zborník abstraktov príspevkov z teoreticko-metodologického seminára. - Prešov, 2005, s. 56-60.Type: AED
IRA, Vladimír. "City in the mind": behaviorálno-geografické hodnotenie kvality života v meste. In Geografické štúdie 12 : reflexie geografických výskumov v strednej Európe s dôrazom na ich využitie v praxi (medzinárodná vedecká konferencia k 50. výročiu vysokoškolského vzdelávania v Banskej Bystrici). Editor Peter Čuka. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Fakulta prírodných vied : Katedra geografie, 2004, s. 46-52. ISBN 80-8083-061-4.Type: AED
IRA, Vladimír. Úloha regionálnej politiky pri riešení problémov infraštruktúry v regionálnom rozvoji (syntéza). Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2005. 26 s.Type: AGI
IRA, Vladimír. Infraštruktúra v kontexte regionálnej politiky, regionálneho rozvoja a riešení regionálnych disparít. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2005. 20 s.Type: AGI
Podoby regionálnych odlišností na Slovensku : príklady vybraných okresov. Editori: Vladimír Ira, Ján Pašiak, Ľubomír Falťan, Peter Gajdoš. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2005. 381 s. ISBN 80-855544-39-7.Type: FAI
IZAKOVIČOVÁ, Zita - OSZLÁNYI, Július - BOLTIŽIAR, Martin - HREŠKO, Juraj - GROTKOVSKÁ, Lucia - KENDERESSY, Pavol - PETROVIČ, František - VÁLKOVCOVÁ-BARÁNKOVÁ, Zuzana - VOLOŠČUK, Ivan - CELLER, S. - DÍTĚ, Daniel - IRA, Vladimír - KOZOVÁ, Mária. Krajinno-ekologicky optimálne priestorové a funkčné využitie územia biosférickej rezervácie Tatry. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2005. 181 s.Type: AGI
ŠPAČEK, Robert - IRA, Vladimír - TĚŠITEL, Jan. Kvalita života. In Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, 2005, roč. XXXIX, č. 6, s. 281-282. ISSN 0044-4863.Type: GII
Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období. Ved. red. Antonín Vaishar, Vladimír Ira. Ostrava : Ústav geoniky Akademie věd ČR, 2005. 166 s. ISBN 80-86407-05-5.Type: FAI

Projects

  • Regióny a ich zmeny z hľadiska kvality a udržateľnosti života (2/6042/26), Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied
  • Zlepšenie siete chránených území v oblasti Tatier (Improvement of the protected areas (PA) network, the example the Tatra region) - project Protected Area Networks - Establishment and Management of Corridors, Networks and Cooperation (PANet 2010), INTERREG III B CADSES

Research interest

  • behavioural geography (esp. time-geography)
  • urban geography and urban ecology
  • geographical aspects of environmental quality, sustainability and quality of life
  • regional development, global problems and globalisation
  • EIA, SEA

Membership in Professional Organisations

  • Slovak Geographical Society at SAS – viceprezident
  • Slovak Sustainable Development Society – deputy head

Last modified 06/08/17 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple