geography.cz

ČGS

Aktuálně

O nás

Středomoravská pobočka České geografické společnosti sídlí v Olomouci a sdružuje vědecké, pedagogické a odborné pracovníky v geografii a příbuzných oborech s vazbou na prostor střední Moravy. Usilujeme o vzájemnou spolupráci při zvyšování úrovně geografie jako vědního oboru, v geografickém vzdělávání na školách a v propagaci geografie směrem k široké veřejnosti. Propojujeme geovědní pracoviště na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého nejen mezi sebou navzájem, ale také směrem ke středním a základním školám a k dalším zájemcům o geografické poznání.

Pořádáme pravidelné cykly přednášek a besed na půdě Přírodovědecké fakulty UP – Cestovatelské úterky a Bloky expertů. Připravujeme také mimořádné akce k různým příležitostem, jako jsou listopadové Dny geografie, Den Země a další.