geography.cz

Dny geografie

Dny geografie

Dny geografie se pořádají od roku 2014 jako celonárodní popularizačně vzdělávací akce, která si klade za cíl zviditelnit práci geografů a šíři aktuálních geografických témat. Koná se po celém Česku ve třetím a čtvrtém listopadovém týdnu, Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci se k této akci připojuje od roku 2015. Další podrobnosti o Dnech geografie a kalendář všech akcí naleznete na webu www.dnygeografie.cz. (Níže uvedené olomoucké akce byly do kalendáře navrženy a budou do něj brzy doplněny).

Dny geografie 2016 v Olomouci

Dny geografie 2015 v Olomouci