Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Absolventi 1957–1959

rok 1957

učitelství pro 9.–11. postupný ročník jedenáctiletých středních škol, školy odborné a pedagogické, aprobace biologie-zeměpis

Ladislav BUZEK, Jarmila HOSÁKOVÁ, Milada CHLÍBKOVÁ, Ivan LEPKA, Jarmila NOGOLOVÁ, Věra SRBOVÁ, Zdeněk VĚRNÝ, Marie VORLOVÁ, František ZITA

rok 1958

učitelství pro 6.–8. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol, aprobace biologie-zeměpis

Eva MATYÁŠOVÁ (studium při zaměstnání)

učitelství pro 9.–11. postupný ročník jedenáctiletých středních škol, školy odborné a pedagogické, aprobace biologie-zeměpis

Anna PŘIKRYLOVÁ

učitelství pro 9.–11. postupný ročník jedenáctiletých středních škol, školy odborné a pedagogické, aprobace biologie-zeměpis, základy zemědělské výroby

Jaromír DUDA, Helena KOTRLOVÁ (r. JÍLKOVÁ), Jan PÍSEK, Eva PUKLICKÁ, Jiřina ŠEVČÍKOVÁ (r. FALTÝSKOVÁ), Světlana ŠIROKICHOVÁ, Jiří ŠŇAPKA, Zdeňka VITOULOVÁ (r. LEHKÁ)

učitelství pro 9.–11. postupný ročník jedenáctiletých středních škol, školy odborné a pedagogické, aprobace chemie-zeměpis

Miloš SKALICKÝ (studium při zaměstnání)

učitelství pro 9.–11. postupný ročník jedenáctiletých středních škol, školy odborné a pedagogické, aprobace tělesná výchova-zeměpis

Josef KOLÁŘ (studium při zaměstnání), Zdeněk SKÁLA (studium při zaměstnání)

rok 1959

učitelství pro 6.–8. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol, aprobace biologie-zeměpis

Josef DOČEKAL (studium při zaměstnání), Libuše KOVÁŘOVÁ (studium při zaměstnání), Stanislav SLAVOTÍNEK (studium při zaměstnání), Marcela KUNČAROVÁ-PLÁTENÍKOVÁ (studium při zaměstnání)

učitelství pro 9.–11. postupný ročník jedenáctiletých středních škol, školy odborné a pedagogické, aprobace biologie-zeměpis

Milan HAVLAS (studium při zaměstnání), Emil JENDRZEJCZYK (studium při zaměstnání), Jan MACHURA (studium při zaměstnání), Marie UNAROVÁ (studium při zaměstnání), Naděžda WELLECHOVÁ (studium při zaměstnání)

učitelství pro 9.–11. postupný ročník jedenáctiletých středních škol, školy odborné a pedagogické, aprobace tělesná výchova-zeměpis

Lubomír SCHÄFER (studium při zaměstnání), Zdeněk SVOBODA (studium při zaměstnání)