Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkum

Katedra geografie se od svého vzniku v roce 1959 intenzivně věnuje nejen výuce studentů, ale také vědeckému výzkumu. Jeho základní směry se v současnosti koncentrují do níže uvedených témat.

Výzkumná témata

Výzkumné projekty

Aktuální projekty

Projekty řešené v roce 2021

Přehled projektů řešených v uplynulých letech

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006  | 2005 | 2004 | 2003

O dřívějších výzkumných aktivitách katedry geografie naleznete podrobnější informace na stránce o historii katedry.

Nejnovější publikace

Časopisy v databázích Web of Science

Křištofová, K., Lehnert, M., Martinát, S., Tokar, V., Opravil, Z. (2022): Adaptation to climate change in the eastern regions of the Czech Republic: An analysis of the measures proposed by local governments. Land Use Policy 114, 105949. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105949 [link]

Frajer, J., Fiedor, D. (2021): A historical curiosity or a source of accurate spatial information on historical land use? The issue of accuracy of old cadastres in the example of Josephian Cadastre from the Habsburg Empire. Land Use Policy 100, 104937. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104937 [link]

Šerý, M., Daňková, M. (2021): When regional identities differ over generation: Deinstitutionalisation of regions and regional identities in a regional amalgam. Journal of Rural Studies, 82, 430-441. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.01.033 [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Kopp, J., Brabec, M., Jurek, M., Pánek, J. (2021): Comparison between mental mapping and land surface temperature in two Czech cities: A new perspective on indication of locations prone to heat stress. Building and Environment 203, 108090. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108090  [link]

Lehnert, M., Tokar, V., Jurek, M., Geletič, J. (2021): Summer thermal comfort in Czech cities: measured effects of blue and green features in city centres. International Journal of Biometeorology 65, 8, 1277–1289. https://doi.org/10.1007/s00484-020-02010-y [link]

Lehnert, M., Brabec, M., Jurek, M., Tokar, V., Geletič, J. (2021): The role of blue and green infrastructure in thermal sensation in public urban areas: A case study of summer days in four Czech cities. Sustainable Cities and Society 66, 102683. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102683 [link]

Časopisy v databázi Scopus

Lehnert, M., Šimáček, P., Fiedor, D., Jurek, M. (2021): Spatial variability of soil temperature in an urban area: a case study for a medium-sized European city. Geographia Pannonica 25, 1, 1–9. https://doi.org/10.5937/gp25-29415 [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Mackovčin, P. (2021): Německé vojenské mapy československé části Slezska z let 1936–1945. Geografický a kartografický obzor 67/109 (4): 65–78. [link]

Monografie

Smolová, I., Szczyrba, Z., Roubínek, P., Ptáček, P., Křištofová, K. (2021): Atlas lázeňství na česko-polském pohraničí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5994-3. https://doi.org/10.5507/prf.21.24459943 [link]

Kapitoly v monografiích

Szczyrba, Z., Smolová, I., Jurek, M., Fiedor, D. (2022). The university as the creative hub: the case of the city of Olomouc after 1989. In Cudny, W., Kunc, J. (eds): Growth and change in post-socialist cities of Central Europe. London: Routledge, 30-47. https://doi.org/10.4324/9781003039792-3 [link]

Další publikační činnost

Katedra geografie vydává časopis AUPO Geographica a rozsáhlejší monografické studie v edici Geographia Moravica.

Geographica 47/1 (2016) Geographia Moravica 4 (2015) Výzkum

AUPO Geographica

Geographia Moravica

Další publikace