Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkum

Katedra geografie se od svého vzniku v roce 1959 intenzivně věnuje nejen výuce studentů, ale také vědeckému výzkumu. Je také sídlem Středomoravské pobočky ČGS a zastřešuje činnost Společné výukové laboratoře pro studium krajiny a výzkumného centra pro analýzu regionálních systémů CENARS.

Výzkumné projekty

V oblasti výzkumné činnosti se katedra orientuje především na studium jednotlivých složek krajinné sféry a na sociální a ekonomický výzkum na regionální, celorepublikové i evropské úrovni. Výzkum ve fyzické geografii se zaměřuje na modelování interakcí v krajinné sféře, zpracování digitálních prostorových informací technologiemi GIS, studium městského a příměstského klimatu a bývalých rybničních soustav. Sociálněgeografický výzkum se v posledních letech zaměřuje na problematiku transformace české ekonomiky, přeshraniční spolupráce a problematiku zahraničních migrací.

Aktuální projekty

Projekty řešené v roce 2019

Přehled projektů řešených v uplynulých letech

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006  | 2005 | 2004 | 2003

O dřívějších výzkumných aktivitách katedry geografie naleznete podrobnější informace na stránce o historii katedry.

Publikační činnost

Katedra geografie vydává pravidelně časopis AUPO Geographica a rozsáhlejší monografické studie v edici Geographia Moravica. Jednotliví členové katedry také průběžně publikují v rámci své výzkumné a pedagogické činnosti.

Geographica 47/1 (2016) Geographia Moravica 4 (2015) Výzkum

AUPO Geographica

Geographia Moravica

Další publikace