Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkum

Katedra geografie se od svého vzniku v roce 1959 intenzivně věnuje nejen výuce studentů, ale také vědeckému výzkumu. Jeho základní směry se v současnosti koncentrují do níže uvedených témat.

Výzkumná témata

Výzkumné projekty

Aktuální projekty

Projekty řešené v roce 2021

Přehled projektů řešených v uplynulých letech

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006  | 2005 | 2004 | 2003

O dřívějších výzkumných aktivitách katedry geografie naleznete podrobnější informace na stránce o historii katedry.

Nejnovější publikace

Časopisy v databázích Web of Science

Frajer, J., Fiedor, D. (2021): A historical curiosity or a source of accurate spatial information on historical land use? The issue of accuracy of old cadastres in the example of Josephian Cadastre from the Habsburg Empire. Land Use Policy 100: 104937. DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.104937 [link]

Šerý, M., Daňková, M. (2021): When regional identities differ over generation: Deinstitutionalisation of regions and regional identities in a regional amalgam. Journal of Rural Studies, 82, 430-441. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.01.033 [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Mackovčin, P. (2021): Německé vojenské mapy československé části Slezska z let 1936–1945. Geografický a kartografický obzor 67/109 (4): 65–78. [link]

Další publikační činnost

Katedra geografie vydává časopis AUPO Geographica a rozsáhlejší monografické studie v edici Geographia Moravica.

Geographica 47/1 (2016) Geographia Moravica 4 (2015) Výzkum

AUPO Geographica

Geographia Moravica

Další publikace