Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkum

Katedra geografie se od svého vzniku v roce 1959 intenzivně věnuje nejen výuce studentů, ale také vědeckému výzkumu. Jeho základní směry se v současnosti koncentrují do níže uvedených témat.

Výzkumná témata

Výzkumné projekty

Aktuální projekty

Projekty řešené v roce 2023

Přehled projektů řešených v uplynulých letech

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006  | 2005 | 2004 | 2003

O dřívějších výzkumných aktivitách katedry geografie naleznete podrobnější informace na stránce o historii katedry.

Nejnovější publikace

Časopisy v databázích Web of Science

Lehnert, M., Pánek, J., Kopp, J., Geletič, J., Květoňová, V., Jurek, M. (2023): Thermal comfort in urban areas on hot summer days and its improvement through participatory mapping: A case study of two Central European cities. Landscape and Urban Planning 233, 104713. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2023.104713 [link]

Daniel, J. (2023): Regional assemblage in the postwar Czechoslovakia: Another piece to the puzzle of other geographical traditions? Geoforum 139, 103694. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103694 [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Jurek, M. (2023): Tradiční a nové přístupy ke studiu tepelného prostředí člověka ve městě: kritické shrnutí současného stavu poznání. Geografie 128, 3, 351–377. https://doi.org/10.37040/geografie.2023.012 [link]

Brisudová, L., Klapka, P. (2023): “It should be treated in a better way” – Perceived topovacancy in the participative urban planning. Cities 141, 104505. https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104505 [link]

Další publikační činnost

Katedra geografie vydává časopis AUPO Geographica a rozsáhlejší monografické studie v edici Geographia Moravica.

Geographica 47/1 (2016) Geographia Moravica 4 (2015) Výzkum

AUPO Geographica

Geographia Moravica

Další publikace