Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkum

Katedra geografie se od svého vzniku v roce 1959 intenzivně věnuje nejen výuce studentů, ale také vědeckému výzkumu. Jeho základní směry se v současnosti koncentrují do níže uvedených témat.

Výzkumná témata

Výzkumné projekty

Aktuální projekty

Projekty řešené v roce 2023

Přehled projektů řešených v uplynulých letech

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006  | 2005 | 2004 | 2003

O dřívějších výzkumných aktivitách katedry geografie naleznete podrobnější informace na stránce o historii katedry.

Nejnovější publikace

Časopisy v databázích Web of Science

Lehnert, M., Jirmus, R., Květoňová, V., Geletič, J., Jurek, M., Středová, H., Frajer, J. (2024): Overheated children's playgrounds in Central European cities: The effects of surfaces and shading on thermal exposure during hot summer days. Urban Climate 55, 101873. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2024.101873 [link]

Lehnert, M., Pánek, J., Kopp, J., Geletič, J., Květoňová, V., Jurek, M. (2023): Thermal comfort in urban areas on hot summer days and its improvement through participatory mapping: A case study of two Central European cities. Landscape and Urban Planning 233, 104713. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2023.104713 [link]

Daniel, J. (2023): Regional assemblage in the postwar Czechoslovakia: Another piece to the puzzle of other geographical traditions? Geoforum 139, 103694. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103694 [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Jurek, M. (2023): Tradiční a nové přístupy ke studiu tepelného prostředí člověka ve městě: kritické shrnutí současného stavu poznání. Geografie 128, 3, 351–377. https://doi.org/10.37040/geografie.2023.012 [link]

Brisudová, L., Klapka, P. (2023): “It should be treated in a better way” – Perceived topovacancy in the participative urban planning. Cities 141, 104505. https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104505 [link]

Halás, M., Klapka, P. (2023): The timescape of the city: Example of spatial interactions based on big data. Habitat International 131, 102736. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2022.102736 [link]

Bárta, M. (2023): Estimation of the minimum required bus capacity between the hinterland and the centre of a functional urban region – a comparative study of the five largest Serbian cities. Journal of Maps 19, 1, 2147457. https://doi.org/10.1080/17445647.2022.2147457 [link]

Geletič, J., Lehnert, M., Resler, J., Krč, P., Bureš, M., Urban, A., Krayenhoff E.S. (2023): Heat exposure variations and mitigation in a densely populated neighborhood during a hot day: Towards a people-oriented approach to urban climate management. Building and Environment 242, 110564. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110564 [link]

Daniel, J., Jirmus, R. (2023): Becoming a park: The assemblage of Olomouc parks in the 19th and first half of the 20th century. Geografie 128, 4, 459–481. https://doi.org/10.37040/geografie.2023.018 [link]

Martínek, J., Létal, A. (2023): Astronomically determined localities, the core part of Ptolemy’s Geography. Journal of Maps 19, 1, 2195563. https://doi.org/10.1080/17445647.2023.2195563 [link]

Monografie

Šimáček, P., Kovařík, F., Polášek, J., Toušek, V., Doležal, D., Stražovec, A., Šanda, R., Kladivo, P., Mladonický, P., Lišková, L. (2023): Atlas Olomoucké aglomerace II. Olomouc: Statutární město Olomouc. ISBN 978-80-88408-16-1. [link]

Kapitoly v monografiích

Šerý, M., Brisudová, L., Buil-Gil, D., Kimic, K., Polko, P., Solymosi, R. (2023): The Perception of Personal Security in Urban Parks: A Comparative Analysis of Research Methods. In Costa C.S. et al. (eds.): Placemaking in Practice Volume 1 – Experiences and Approaches from a Pan-European Perspective. Leiden: Koninklijke Brill NV, 290–308. https://doi.org/10.1163/9789004542389_017 [link]

Další publikační činnost

Katedra geografie spoluvydává časopis Moravian Geographical Reports.

Moravian Geographical Reports Výzkum

Moravian Geographical Reports

Další publikace