Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

RNDr. Aleš LÉTAL, Ph.D. – publikace

Ptáček, P., Létal, A., Sweeney, S.: A GIS-centered evaluation of post-1989 changes to the physical and functional structure of the historical centre of Olomouc, Czech Republic. In: Moravian Geobraphical Reports (v tisku)

Létal, A.: Tvorba digitálních geomorfologických map v praxi. Aktivity v kartografii 2004. Bratislava.78-86. ISBN 80-89060-06-4

Létal, A.: Cvičení z GIS pro biologické obory I., CD. Vydavatelství UP v Olomouci (prosinec 2004)

Létal, A., Ptáček, P., Sweeney, S.: The production of geomorphological maps in GIS - new trends and techniques. Proceedings: International Workshop on Alpine geomorphology & Mountain hazards. (předpokládané vydání prosinec 2004)

Létal, A.: Kartografická tvorba v GIS produktech. Ročenka GEOinfo, 2003, 75-77s.

Sweeney, S., Ptáček, P., Létal, A.: Institutional Fragmentation as an Impediment to Sustainable Land-use in the Morava River Floodplain. In: Moravian Geobraphical Reports 10, 1, (2002) p. 15-25. ISSN 1210 - 8812

Ptáček, P., Létal, A.: Changes in the Physical Structure of the Historical of Olomouc, Czech Republic. In: Jażdżewska, I. (ed.): Współczesne Formy Osadnictwa Miejskeigo i Ich Przemiany. XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 2002, pp. 175-184

Létal, A., Smolová, I., Szczyrba, Z.: Transformace příměstské krajiny. Urbanismus a územní rozvoj 4 (2001),15-21.

Létal, A., Szczyrba, Z., Vysoudil, M. (ed): Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Sborník příspěvků Výroční konference ČGS - CD ROM. Univerzita Palackého, Olomouc 2001. ISBN 80-244-0365-X.

Létal, A., Křížek, M.: GIS Assist in the Frost Riven Cliff Investigation, Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 36 (2000). p 41-46.

Létal, A.: Zaostřeno na skalní tvary. GEOinfo 5 (2000), 22-24.

Demek, J., Létal, A., Vítek, J., Voženílek, V.: Geomorfologické poměry listu Základní mapy Nové město nad Metují 14-11 ve Východních Čechách. In: Sborník prací PdF MU, Geografie IX, část B, sv. 145, řada přírodních věd č. 22, Masarykova Univerzita v Brně, 1999, 235-379.

Létal, A.: Generalizace digitálních geomorfologických map. In: Voženílek, V. (ed.), Integrace prostorových dat . Sborník příspěvků z konference "Integrace prostorových dat", Olomouc 7.-9.9.1999, Vyd. Univ. Palackého, Olomouc 1999, 114-117.

Létal A.: Současnost digitálních map. GEOInfo 6 (1999), 37-39.

Létal, A.: Usage and building map symbols in PC ARC/INFO 3.4.2. Approach. ActaUniversitatis Palackianae Olomoucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geografica 35 (1998). 13-17.

Létal, A., Vysoudil,M: Climatic Effects in Cultural Landscape: Evaluation of Topoclimatic Mapping by Use Remote Sensing. Proceeding for 27th International Symposium on Remote Sensing Environment. Information for Sustainability., Tromso, 1998, 95-98.

Vysoudil, M., Létal, A.: Digitální topoklimatická mapa 1:25.000. In: Zborník abstraktov referátov na 12. zjazde SGS. Prešov, 9.-13. septembra 1998, str. 57.

Demek, J., Létal, A., Voženílek, V.: Podrobná počítačová geomorfologická mapa 1:10 000. In: Voženílek, V. ed. (1997): Kartografie na přelomu tisíciletí. Sborník příspěvků 1. Kartografické konference Olomouc, 1997, 277-280.