Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2008 – Učitelství geografie

Termín odevzdání bakalářských prací: 7. 5. 2008 (pouze neobhájené práce lze v upravené verzi odevzdat podruhé, a to do 1. 8. 2008)
Objahoby bakalářských prací: 12. 6. 2008 (obhajoby opravených verzí prací 22. 8. 2008).

Bakalářské práce obhajované 12. 6. 2008

Bechná Hana

Mapování topolu kanadského v nivě řeky Odry
Elektronická podoba práce (PDF 590 kB), volná příloha (PDF 6 MB)
Práce předložena k obhajobě: 6. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Létal)
Posudek oponenta práce (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: výborně

Bergová Klára

Ochrana přírody a krajiny na Přerovsku
Elektronická podoba práce (PDF 643 kB), příloha 1 (PDF 2 MB), příloha 2 (PDF 213 kB), příloha 3 (PDF 3 MB)
Práce předložena k obhajobě: 6. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Létal)
Posudek oponenta práce (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Doležalová Renáta

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Sedlnice
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB), příloha 1 (JPG 7 MB), příloha 2 (JPG 7 MB),  příloha 3 (JPG 8 MB)
Práce předložena k obhajobě: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (doc. Vysoudil)
Posudek oponenta práce (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Dušková Milada

Těžba nerostných surovin v Mohelnické brázdě
Elektronická podoba práce (PDF 846 kB), příloha 1 (JPG 7 MB), příloha 2 (JPG 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 14. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Smolová)
Posudek oponenta práce (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Fridrichová Jana

Komplexní socioekonomická charakteristika ORP Holešov
Elektronická podoba práce (PDF 1,5 MB)
Práce předložena k obhajobě: 6. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Ptáček)
Posudek oponenta práce (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: výborně

Hnilica Radek

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Čížiny
Elektronická podoba práce (PDF 591 kB), příloha 1 (PDF 10 MB), příloha 2 (PDF 9 MB), příloha 3 (PDF 10 MB)
Práce předložena k obhajobě: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Kirchner)
Posudek oponenta práce (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: výborně

Hodanová Irena

Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Bílovec
Elektronická podoba práce (PDF 597 kB)
Práce předložena k obhajobě: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta práce (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: výborně

Holoušová Marie

Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu pověřeného obecního úřadu Šumperk
Elektronická podoba práce (PDF 6 MB)
Práce předložena k obhajobě: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta práce (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Kedroň Jakub

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Jičínky
Elektronická podoba práce (PDF 1 MB), příloha 1 (JPG 9 MB), příloha 2 (JPG 9 MB), příloha 3 (JPG 9 MB), příloha 4 (PDF 4 MB)
Práce předložena k obhajobě: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Jurek)
Posudek oponenta práce (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Končíková Andrea

Golfová hřiště v České republice
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (doc. Halás)
Posudek oponenta práce (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Kožíšek Miroslav

Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu pověřeného obecního úřadu Uničov
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB)
Práce předložena k obhajobě: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Fňukal)
Posudek oponenta práce (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Kratochvílová Ivona

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Štěpánovického potoka
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB), příloha 1 (JPG 6 MB), příloha 2 (JPG 7 MB), příloha 3 (JPG 8 MB), příloha 4 (PDF 16 MB)
Práce předložena k obhajobě: 30. 4. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Jurek)
Posudek oponenta práce (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: výborně

Křupalová Šárka

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Ratibořky, Rokytenky a Semetínského potoka
Elektronická podoba práce (PDF 4 MB), příloha 1 (JPG 6 MB), příloha 2 (JPG 7 MB), příloha 3 (JPG 6 MB)
Práce předložena k obhajobě: 6. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Jurek)
Posudek oponenta práce (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: výborně

Liščinský Petr

Příspěvek ke studiu topoklimatu Přírodního parku Údolí Bystřice: Vlhkost vzduchu
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB), příloha 3 (JPG 12 MB), příloha 4 (JPG 13 MB), příloha 5 (JPG 13 MB)
Práce předložena k obhajobě: 12. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (doc. Vysoudil)
Posudek oponenta práce (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: výborně

Lysková Dana

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Tyrky
Elektronická podoba práce (PDF 5 MB), příloha 1 (JPG 12 MB), příloha 2 (JPG 14 MB), příloha 3 (JPG 15 MB), příloha 4 (PDF 12 MB)
Práce předložena k obhajobě: 6. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Jurek)
Posudek oponenta práce (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: výborně

Moravcová Veronika

Vybrané tvary reliéfu v povodí horního toku Stonávky
Elektronická podoba práce (PDF 4 MB), příloha 1 (JPG 4 MB), příloha 2 (JPG 3 MB), příloha 3 (JPG 5 MB), příloha 4 (ZIP 16 MB)
Práce předložena k obhajobě: 14. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Smolová)
Posudek oponenta práce (dr. Kirchner)
Výsledek obhajoby: výborně

Odehnal Jan

Vývoj krajiny rurálního zázemí města Šumperka v období průmyslové revoluce
Elektronická podoba práce (PDF 4 MB)
Práce předložena k obhajobě: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Klapka)
Posudek oponenta práce (dr. Vyskočil, Historický ústav AV ČR)
Výsledek obhajoby: výborně

Paščenko Libor

Vybrané tvary reliéfu v povodí Moravské Sázavy
Elektronická podoba práce (PDF 4 MB), volná příloha 1 (PDF 16 MB), volná příloha 2 (PDF 33 MB) 
Práce předložena k obhajobě: 16. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Kirchner)
Posudek oponenta práce (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Pavelková Lenka

Ochrana přírody a krajiny na Ostravsku
Elektronická podoba práce (PDF 4 MB), přílohy 1, 3 a 5 (PDF 2 MB), příloha – katalog památných stromů (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 6. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Létal)
Posudek oponenta práce (dr. Smolová)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Ponížilová Marta

Kategorizace vybraných vodních toků podle stupně přirozenosti v CHKO Jeseníky
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB), příloha 1 (ZIP 110 MB), příloha 2 – bude doplněna
Práce předložena k obhajobě: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Létal)
Posudek oponenta práce (dr. Smolová)
Výsledek obhajoby: výborně

Rája Jan

Návrh školního atlasu slavných bitev české historie
Elektronická podoba práce (PDF), příloha 2 (PDF 65 kB), příloha 3 (PDF 5 MB)
Práce předložena k obhajobě: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (mgr. Šťávová)
Posudek oponenta práce (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: výborně

Remeš Ondřej

Regionální rozvoj Lipníku nad Bečvou a jeho zázemí: vybrané problémy
Elektronická podoba práce (PDF 1 MB)
Práce předložena k obhajobě: 15. 8. 2007
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (doc. Toušek)
Posudek oponenta práce (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Rosecký Vít

Vybrané geografické aspekty transformace zemědělství v okrese Žďár nad Sázavou po roce 1990
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB)
Práce předložena k obhajobě: 22. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Klapka)
Posudek oponenta práce (mgr. Martinát, Ústav geoniky AV ČR)
Výsledek obhajoby: výborně

Roubínek Pavel

Komplexní socioekonomická charakteristika ORP Litovel
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB)
Práce předložena k obhajobě: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Ptáček)
Posudek oponenta práce (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: výborně

Slavíčková Kamila

Krajinné ekologická analýza katastrálního území Litovle
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Klapka)
Posudek oponenta práce (dr. Smolová)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Stejskalová Vladimíra

Index kvality ovzduší – srovnání vybraných metodických přístupů na příkladu ovzduší města Olomouce
Elektronická podoba práce (PDF 744 kB)
Práce předložena k obhajobě: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Jurek)
Posudek oponenta práce (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: výborně

Svobodová Eva

Antropogenní tvary reliéfu na území města Svitavy
Elektronická podoba práce (PDF 5 MB), příloha 1 (JPG 4 MB), příloha 2 (JPG 4 MB), příloha 3 (JPG 11 MB), příloha 4 (ZIP) – bude doplněna
Práce předložena k obhajobě: 6. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Smolová)
Posudek oponenta práce (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: výborně

Vlková Dana

Regionální rozvoj Uherskobrodska: vybrané problémy
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB)
Práce předložena k obhajobě: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (doc. Toušek)
Posudek oponenta práce (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Vorbová Veronika

Antropogenní tvary reliéfu v katastrálním území obce Opatov
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB), příloha 1 (JPG 9 MB), příloha 2 (ZIP 25 MB)
Práce předložena k obhajobě: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Smolová)
Posudek oponenta práce (dr. Kirchner)
Výsledek obhajoby: výborně

Vozničková Jana

Atlas podnebí Česka (2007) – Atlas podnebí Československé republiky (1958): Srovnání obsahu klimatických charakteristik
Elektronická podoba práce (PDF 6 MB)
Práce předložena k obhajobě: 6. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (doc. Vysoudil)
Posudek oponenta práce (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: výborně

Wewiórková Pavla

Ovlivnění reliéfu hornickou činností v okolí Horní Suché
Elektronická podoba práce (PDF 7 MB), příloha 1 (JPG 8 MB), příloha 2 (JPG 8 MB), příloha 3 (JPG 7 MB), příloha 4 (PNG 16 MB)
Práce předložena k obhajobě: 14. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Kirchner)
Posudek oponenta práce (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Zvejšková Radomíra

Vybrané aspekty budování rychlostní komunikace R43 v oblasti Boskovické brázdy
Elektronická podoba práce (PDF 8 MB)
Práce předložena k obhajobě: 6. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Posudek vedoucího práce (dr. Ptáček)
Posudek oponenta práce (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: výborně

Bakalářské práce obhajované 22. srpna 2008

Babilonová Dagmar

Zatížení půd těžkými kovy ve vybrané části povodí Bečvy
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB)
Práce předložena k obhajobě: 6. 5. 2008
Datum obhajoby: 22. 8. 2008
Posudek vedoucího práce (prof. Šarapatka)
Posudek oponenta práce (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: dobře

Pešková Michaela

Aktivita půdních enzymů ve společenstvech trvalých travních porostů
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: 22. 8. 2008
Posudek vedoucího práce (prof. Šarapatka)
Posudek oponenta práce (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: dobře