Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2010 – Regionální geografie

Termín odevzdání bakalářských prací: 7. 5. 2010 (pouze neobhájené práce lze v upravené verzi odevzdat podruhé, a to do 30. 7. 2010).
Obhajoby bakalářských prací: 9.–10. 6. 2010 (obhajoby opravených verzí prací 30. 8. 2010).

Bakalářské práce obhajované 9.–10. června 2010

Blažíčková Jana

Česko-rakouské euroregiony: vznik, vývoj a perspektivy
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 10. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Mintálová) 
Výsledek obhajoby: výborně

Bludský Jan

Bydlení a bytová výstavba na území správního obvodu ORP Šumperk
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 7. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček) 
Výsledek obhajoby: výborně

Bobková Markéta

Antropogenní tvary reliéfu na území města Třinec
Text práce (PDF 2 MB), příloha 1 (JPG 12 MB), příloha 2 (ZIP 40 MB)
Předloženo: 5. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Létal) 
Výsledek obhajoby: výborně

Braunová Martina

Těžba štěrkopísků v Nymburské kotlině a možné využití opuštěných lokalit
Text práce (PDF 1 MB), příloha 1 (JPG 4 MB), příloha 2 (ZIP 18 MB)
Předloženo: 6. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Létal) 
Výsledek obhajoby: výborně

Bubeník Michal

Dopravněgeografická analýza plánované ryhlostní silnice R35 (úsek Vysoké Mýto–Mohelnice)
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 13. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Fňukal) 
Výsledek obhajoby: dobře

Coufal Jan

Komplexní socioekonomická charakteristika SO ORP Litomyšl
Text práce (PDF 13 MB)
Předloženo: 6. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (mgr. Kladivo)
Obhajoba:10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Fňukal) 
Výsledek obhajoby: výborně

Doležalová Renáta

Místní klima CHKO Poodří
Text práce (PDF 5 MB), příloha 1 (PDF 1 MB)
Předloženo: 7. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Jurek) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Erlebach Martin

Vývoj využití ploch na území města Trutnova: vybrané problémy
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 6. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Loučková) 
Výsledek obhajoby: výborně

Grieš Jozef

Komplexní demografická charakteristika Olomouckého kraje
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 7. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (mgr. Kladivo)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček) 
Výsledek obhajoby: výborně

Halíčková Martina

Kvalita ovzduší a znečišťování atmosféry ve Zlíně
Text práce – neobhájené verze prací nezveřejňujeme
Předloženo: 11. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: neproběhla Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil) 
Výsledek obhajoby: neproběhla

Hambálek Ivo

Vývoj emisí skleníkových plynů v Evropě
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 7. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil) 
Výsledek obhajoby: dobře

Hradilíková Lucie

Fyzickogeografická charakteristika území města Bystřice pod Hostýnem
Text práce (PDF 12 MB), příloha 1 (JPG 4 MB), příloha 2 (ZIP 15 MB)
Předloženo: 5. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Létal) 
Výsledek obhajoby: výborně

Jirásek Petr

Obyvatelstvo v okrese Havlíčkův Brod: regionálněgeografická analýza
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 6. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Novák) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Kajanová Martina

Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 14. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (doc. Halás) 
Výsledek obhajoby: dobře

Khunová Barbora

Novojičínsko: regionálněgeografická studie (se zaměřením na analýzu vývoje a struktury obyvatelstva, hospodářství a trhu práce)
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 10. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (mgr. Šerý)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (doc. Toušek) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Körner Tomáš

Geografická analýza cestovního ruchu v Mikroregionu Litovelsko
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 7. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (mgr. Šimáček)
Obhajoba:10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba) 
Výsledek obhajoby: výborně

Král Ondřej

Územní aspekty volebních preferencí obyvatel Trutnovska v období 1918–1938
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 10. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Šerý) 
Výsledek obhajoby: výborně

Králová Adéla

Lipová-Lázně: rekreační centrum
Text práce – neobhájené práce nezveřejňujeme (přepracovaná verze obhájena 30. 8. 2010)
Předloženo: 7. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: nevyhověla

Kutálek Jiří

Průmysl města Krnova
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 6. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček) 
Výsledek obhajoby: výborně

Lehnert Michal

Příspěvek ke studiu místního klimatu na území Přírodního parku údolí Bystřice: Režim teploty půdy a vzduchu v r. 2008
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 29. 4. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Jurek) 
Výsledek obhajoby: výborně

Lisníková Ilona

Trh práce v okrese Jeseník: regionálněgeografická analýza
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 12. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Šerý) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Lišková Kateřina

Festivaly populární hudby: prostorové aspekty komercializace a sponzoringu
Text práce – neobhájené práce nezveřejňujeme
Předloženo: 17. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: studentka na základě posudků vzala práci zpět k přepracování Posudek oponenta BP (dr. Klapka) 
Výsledek obhajoby: neproběhla

Machala Pavel

Hodnocení předpokladů cestovního ruchu na Vsetínsku
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 6. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba) 
Výsledek obhajoby: dobře

Machula Filip

Lexikon vybraných tvarů reliéfu Karpat na území ČR
Text práce (PDF 2 MB), příloha (PDF 12 MB)
Předloženo: 10. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Loučková) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Matúšová Lenka

Kvalita ovzduší v Moravskoslezských Beskydech
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 7. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil) 
Výsledek obhajoby: výborně

Mička Tomáš

Jihlava a její zázemí: regionálněgeografická studie (se zaměřením na analýzu vývoje a struktury obyvatelstva, hospodářství a trhu práce)
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 6. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Novák) 
Výsledek obhajoby: výborně

Mrugalová Veronika

Trh práce v okrese Přerov: regionálněgeografická analýza
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 10. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Šerý) 
Výsledek obhajoby: dobře

Niedzwiedzová Klára

Proměna geografické organizace regionu v období průmyslové revoluce
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 7. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (doc. Halás) 
Výsledek obhajoby: výborně

Pešková Michaela

Výskyt extrémních srážkových situací s erozními projevy v Jihomoravském kraji
Text práce – neobhájené práce nezveřejňujeme (přepracovaná verze obhájhena 30. 8. 2010)
Předloženo: 10. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: studentka na základě posudku oponenta vzala práci zpět k přepracování Posudek oponenta BP (mgr. Frajer) 
Výsledek obhajoby: neproběhla

Pilchová Barbara

Změny prostorové organizace polského školství na území ČR od roku 1945
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 7. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Poledníček Radek

Systém železničních tratí v okrese Prostějov
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 7. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Pomahačová Michaela

Zajímavé aplikace GIS ve veřejné správě
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 7. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Hladiš) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Pramuková Martina

Ťažba štrkopieskov v Žilinskom kraji
Text práce (PDF 2 MB), příloha 1 (JPG 16 MB)
Předloženo: 4. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Loučková) 
Výsledek obhajoby: výborně

Rokytová Blanka

Nakládání s biologickým odpadem ve vybraném území
Text práce (PDF 2 MB), přílohy (PDF 6 MB)
Předloženo: 10. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Létal) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Rosůlek Jakub

Rozvoj venkova na příkladu obcí Břestek, Tupesy a Zlechov
Text práce – neobhájené práce nezveřejňujeme
Předloženo: 21. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: student na základě posudků vzal práci zpět k přepracování Posudek oponenta BP (doc. Halás) 
Výsledek obhajoby: neproběhla

Roušal David

Dopravní obslužnost správního obvodu obce s rozšířenou působností Znojmo
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 11. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Fňukal) 
Výsledek obhajoby: výborně

Slotíková Zuzana

Geomorfologické pomery Bytčianskej kotliny
Text práce (PDF2 MB), příloha 1 (PDF 3 MB), příloha 2 (PDF 4 MB), příloha 3 (PDF 2 MB), příloha 5 (ZIP 13 MB)
Předloženo: 6. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Kirchner)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Loučková) 
Výsledek obhajoby: výborně

Stříž Roman

Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Odry
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 12. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Mintálová) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Šibrava Miroslav

Geografie vinařství v čáslavské vinařské oblasti
Text práce (PDF 4 MB), přílohy (ZIP 3 MB)
Předloženo: 7. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Kladivo) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Šnejdrla Jakub

Hodnocení emisí do ovzduší ve správním obvodu ORP Olomouc s využitím nástrojů GIS
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 7. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil) 
Výsledek obhajoby: výborně

Tobiáš Lukáš

Novobydžovsko: regionálněgeografická studie
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 7. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Tomanová Martina

Historický vývoj krajiny v transektu Děvín–Přední kout
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 25. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Loučková) 
Výsledek obhajoby: výborně

Martin Vančura

Komplexní humánně geografická charakteristika venkovského prostoru Vyškovska
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 7. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Daniel) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Zítková Věra

Trh práce v okrese Žďár nad Sázavou: regionálněgeografická analýza se zaměřením na Bystřicko
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 11. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Daniel) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Bakalářské práce obhajované 30. srpna 2010

Dosoudilová Barbora

Vliv georeliéfu a aktivního povrchu na režim povrchové teploty na základě vyhodnocení termálních snímků
Text práce (PDF 9 MB)
Předloženo: 9. 7. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 30. 8. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Jurek) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Kotásková Dana

Těžba štěrkopísků v Dolnomoravském úvalu
Text práce (PDF 8 MB), příloha 1 (PDF 2 MB)
Předloženo: 17. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 30. 8. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Loučková) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Králová Adéla

Lipová-Lázně: rekreační centrum
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 29. 7. 2010 (předloženo podruhé) Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Obhajoba: 30. 8. 2010 Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Macíčková Veronika

Frenštátsko: regionálněgeografická studie (se zaměřením na problematiku cestovního ruchu)
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 21. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 30. 8. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Klapka) 
Výsledek obhajoby: výborně

Militká Lucie

Hodnocení emisí do ovzduší v ČR podle Integrovaného registru znečišťování za období 2004–2008
Text práce (PDF 640 kB)
Předloženo: 10. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 30. 8. 2010 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil) 
Výsledek obhajoby: dobře

Pešková Michaela

Výskyt extrémních srážkových situací s erozními projevy v Jihomoravském kraji
Text práce (1 MB)
Předloženo: 9. 8. 2010 (předloženo podruhé) Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 30. 8. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Frajer) 
Výsledek obhajoby: dobře