Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2010 – Učitelství geografie

Termín odevzdání bakalářských prací: 30. 4. 2010 (pouze neobhájené práce lze v upravené verzi odevzdat podruhé, a to do 30. 7. 2010).
Obhajoby bakalářských prací: 9.–10. 6. 2010 (obhajoby opravených verzí prací 30.–31. 8. 2010).

Bakalářské práce obhajované 9.–10. června 2010

Bor Petr

Geomorfologická charakteristika říčního koryta Třešňůvky v CHKO Bílé Karpaty
Text práce (PDF 11 MB), příloha 1 (275 kB)
Předloženo: 30. 4. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Loučková)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (doc. Smolová) 
Výsledek obhajoby: výborně

Dlábková Kristýna

Antropogenní sukcese na haldě dolu Hřebeč
Text práce (PDF 5 MB), příloha 2 (ZIP 30 MB), příloha 3 (ZIP 6 MB)
Předloženo: 30. 4. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Loučková) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Dostálová Lucie

Mapové servery s problematikou ochrany přírody a živé složky krajiny
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 30. 4. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Hladiš) 
Výsledek obhajoby: výborně

Fejtek Milan

Komplexní socioekonomická charakteristika ORP Dobruška
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 29. 4. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Kladivo) 
Výsledek obhajoby: výborně

Jeništa Marek

Příspěvek ke studiu místního klimatu na území Přírodního parku údolí Bystřice: Režim globálního slunečního záření v roce 2008
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 6. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Jurek) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Kosina Josef

Krajina Rýchor
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 13. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Šimáček) 
Výsledek obhajoby: dobře

Lyžbická Kristýna

Významné krajinné prvky Těšínska se zaměřením na drobnou církevní architekturu
Text práce (PDF 4 MB), příloha 2 (ZIP 14 MB), příloha 3 (JPG 10 MB)
Předloženo: 6. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Loučková) 
Výsledek obhajoby: výborně

Machovská Barbora

Mapování výskytu chřástala polního v oblasti Starého Města
Text práce – neobhájené práce nezveřejňujeme
Předloženo: 30. 4. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: studentka na základě posudku oponentky vzala práci zpět k přepracování Posudek oponenta BP (dr. Loučková) 
Výsledek obhajoby: neproběhla

Malík Michal

Hodonínsko: regionálněgeografická studie
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 7. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Daniel) 
Výsledek obhajoby: dobře

Náplavová Jitka

Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 29. 4. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Daniel) 
Výsledek obhajoby: výborně

Nastoupilová Petra

Politika Evropské unie v oblasti turismu
Text práce (PDF 672 kB)
Předloženo: 5. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Klapka) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Navrátil Michal

Geografické rozložení časových pásem – srovnání teorie se současnou praxí
Text práce (PDF 1 MB), přílohy (ZIP 4 MB)
Předloženo: 3. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Fňukal) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Nogolová Anna

Využívání sportovně-rekreačních ploch pro osoby se zdravotním postižením na území města Olomouce
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 11. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (mgr. Šimáček)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Hercik) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Nováková Klára

Ochrana přírody a krajiny na Uherskobrodsku
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 30. 4. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Šimáček) 
Výsledek obhajoby: dobře

Novotný Tomáš

Tradice versus komercializace venkovského prostoru Vyškovska
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 29. 4. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček) 
Výsledek obhajoby: dobře

Olšáková Klára

Analýza sídelního systému v okrese Zlín
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 30. 4. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Hercik) 
Výsledek obhajoby: dobře

Pavlíček Jaroslav

Vybraná významná stromořadí Olomouckého kraje
Text práce (PDF 6 MB), příloha 2 (ZIP 27 kB)
Předloženo: 29. 4. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Hladiš) 
Výsledek obhajoby: výborně

Pavlíková Martina

Komplexní socioekonomická charakteristika ORP Kopřivnice
Text práce (PDF 589 kB)
Předloženo: 28. 4. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (doc. Halás) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Petříková Barbora

Národnosní a náboženská struktura obyvatelstva Hlučínska
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 4. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Šerý) 
Výsledek obhajoby: výborně

Picková Zdeňka

Geografická analýza výsledků parlamentních voleb v Indii v roce 2009
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 5. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Šerý) 
Výsledek obhajoby: výborně

Rončková Kateřina

Socioekonomická charakteristika obce Dolní Lutyně (regionálněgeografická studie)
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 4. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček) 
Výsledek obhajoby: výborně

Roza Jan

Analýza vybraných realizačních předpokladů cestovního ruchu ve městě Trutnov
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 13. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Sivák Filip

Analýza sídelního systému Karlovarského kraje
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 30. 4. 2010 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Hercik) 
Výsledek obhajoby: výborně

Stránská Petra

Integrované dopravní systémy a členění České republiky
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 4. 5. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Obhajoba: 10. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Hercik) 
Výsledek obhajoby: výborně

Šrahůlková Karolína

Příspěvek ke studiu klimatu města Olomouce – sluneční záření
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 30. 4. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil) 
Výsledek obhajoby: výborně

Trnka Miroslav

Vývoj osídlení v oblasti Moravské Třebové
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 30. 4. 2010 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 9. 6. 2010 Posudek oponenta BP (mgr. Frajer) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Bakalářské práce obhajované 30. srpna 2010

Machovská Barbora

Mapování výskytu chřástala polního v oblasti Starého Města
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 30. 7. 2010 (předloženo podruhé) Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 30. 8. 2010 Posudek oponenta BP (dr. Loučková) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře