Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2011 – Učitelství geografie

Termín odevzdání bakalářských prací: 6. 1. 2011 nebo 5. 5. 2011 do 14.00.
Obhajoby bakalářských prací: 9. 2. 2011 nebo 8.–10. 6. 2011.

Bakalářské práce obhajované 9. února 2011

Látera Martin

Inventarizace emisních zdrojů REZZO 2 v Olomouci
Text práce (PDF 2 MB), příloha 6 (PPT 24 MB)
Předloženo: 6. 1. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 9. 2. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Létal) 
Výsledek obhajoby: výborně

Bakalářské práce předložené k obhajobě 8.–10. června 2011

Bartošková Marie

Maloplošná chráněná území Křemešnické vrchoviny
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 4. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Loučková)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: výborně

Česnek Jan

Vybraná významná stromořadí Zlínského kraje
Text práce (PDF 5 MB), příloha 5 (ZIP 3 kB)
Předloženo: 2. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Loučková)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Dejdarová Lenka

Mapování vybraných stromořadí na Chrudimsku
Text práce (PDF 13 MB)
Předloženo: 4. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (mgr. Frajer)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Holbová Marcela

Historie a současnost dopravní infrastruktury na území Zlínska
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Hudský Tomáš

Vybrané významné aleje Moravskoslezského kraje
Text práce (PDF 8 MB), příloha 3 (ZIP 3 kB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Janyšková Radka

Vybrané realizační předpoklady cestovního ruchu v širším okolí Zemské brány
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 4. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Obhajoba: zatím neproběhla Posudek oponenta BP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: ...

Kameníček Petr

Dopravní strojírenství a městská hromadná doprava v České republice - geografická analýza dodavatelů vozového parku
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 29. 4. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: výborně

Kolářík Roman

Režim teploty v Olomouci na základě analýzy dlouhodobých časových řad
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 4. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: dobře

Koutná Lenka

Vzájemné zaměstnávání a pracovní migrace mezi ČR a SR
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Kulczycki Matěj

Příspěvek ke studiu městského a příměstského klimatu města Olomouce (atmosférické srážky)
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 4. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Navrátil Bořek

Podnebí Vsetína
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 3. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: výborně

Palatka Stanislav

Vliv aktivního povrchu a jeho orientace na režim povrchové teploty na základě vyhodnocení termálních snímků
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 4. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: výborně

Peter David

Regionální identita obyvatelstva žijícího na pomezí dvou kulturně-historických regionů
Text práce (PDF 33 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (mgr. Šerý)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: výborně

Polívková Eva

Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 28. 4. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: výborně

Savčáková Hana

Dokumentace a hodnocení slunečních hodin v okrese Kroměříž
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 6. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: výborně

Staněk Ondřej

Kvalita ovzduší a znečišťování atmosféry ve Zlínském kraji
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 3. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: výborně

Šatka Radek

Srovnání socioekonomického vývoje měst Brumov-Bylnice, Slavičín a Valašské Klobouky
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 3. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Šenková Barbora

Charakteristika krajiny v okolí Vyškova a její využití pro výuku
Text práce (PDF 9 MB)
Předloženo: 3. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Loučková)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Škanderová Terezie

Proměny krajiny Krnovska po 2. světové válce: Případová studie Osoblahy
Text práce (PDF 27 MB)
Předloženo: 9. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (mgr. Daniel)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: výborně

Škubalová Anežka

Dokumentace a hodnocení slunečních hodin v okrese Jičín
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: výborně

Šlupinová Ivana

Srovnání krajů České republiky na základě výskytu kardiovaskulárních onemocnění
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Tláskal Milan

Návrh pracovních listů z politické geografie pro základní školy
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 4. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: zatím neproběhla Posudek oponenta BP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: ...

Tománková Petra

Politika EU v oblasti jakosti zemědělských produktů
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: dobře

Urbančíková Nikol

Historicko-geografická analýza parlamentních voleb na Hlučínsku konaných v roce 1929.
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (mgr. Šerý)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (mgr. Daniel)
Výsledek obhajoby: výborně