Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2012 – Učitelství geografie

Termín odevzdání bakalářských prací: 9. 1. 2012 do 14.00 nebo 16. 5. 2011 do 14.00.
Obhajoby bakalářských prací: 1. 2. 2012 nebo 11.–13. 6. 2012.

Bakalářské práce obhajované 1. února 2012

Hubáčková Petra

Vodní cesty na Moravě
Text práce (PDF 5 MB), příloha 1 (PDF 11 MB), příloha 2 (PDF 11 MB), příloha 3 (PDF 827 kB)
Předloženo: 23. 1. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 1. 2. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: E

Bakalářské práce obhajované 11.–13. června 2012

Adámek Pavel

Mapování a analýza území zaniklých rybníků ve vybrané lokalitě – povodí Chrudinky
Text práce (PDF 3 MB), volná příloha (PDF 255 kB)
Předloženo: 27. 4. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Frajer)
Výsledek obhajoby: A

Bábek Zdeněk

Využití geotermální energie v Evropě
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: C

Boček Lukáš

Změny průběhu česko-slovenské hranice po roce 1992 – geografické dopady
Text práce (PDF 9 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (prof. Ira)
Výsledek obhajoby: A

Bukovcová Tereza

Kvalita ovzduší a znečišťování atmosféry ve městě Přerově
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: B

Burešová Jana

Charakteristika krajiny v okolí Valašského Meziříčí a její využití pro výuku
Text práce (PDF 11 MB)
Předloženo: 10. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: B

Cachová Iveta

Významné krajinné prvky v centrální části CHKO Žďárské vrchy
Text práce (PDF 10 MB), příloha 1 (PDF 6 MB)
Předloženo: 10. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Dušková)
Výsledek obhajoby: A

Gazdík Jonáš

Údržba zeleně v Olomouci
Text práce (PDF 3 MB), příloha 1 (JPG 6 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: A

Hanáčková Pavla

Socioekonomický rozvoj obce Spytihněv
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: B

Helmer Jaroslav

Proporcionalita zastoupení částí obcí při volbách do obecních zastupitelstev na příkladu Zlínského kraje
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 24. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: D

Hošková Hana

Mokřady Staroveska
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 7. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: A

Hrochová Jana

Srovnání vybraných ZOO v ČR
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: D

Kořenková Pavla

Valašsko a valašská identita  vymezení na základě mentálních map
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 25. 4. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: A

Krňová Lucie

Geomorfologické poměry vybrané části Lysohorské hornatiny
Text práce (PDF 4 MB), příloha 1 (JPG 2 MB), příloha 2 (JPG 2 MB), příloha 3 (JPG 3 MB), příloha 4 (ZIP 8 MB) 
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: D

Kunc Jiří

Znečišťování ovzduší lokálními zdroji emisí v okrese Nový Jičín
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: B

Macháčková Iva

Vybrané tvary reliéfu v údolí Doubravy v CHKO Železné hory
Text práce (PDF 5 MB), příloha 1 (PDF 315 kB), příloha 2 (PDF 808 kB), příloha 3 (PDF 1 MB), příloha 4 (PDF 451 kB), příloha 20 (PDF 398 kB), příloha 21 (ZIP 30 MB)
Předloženo: 9. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Dušková)
Výsledek obhajoby: A

Mikulovský Tomáš

Vybrané antropogenní tvary reliéfu Trenčianské kotliny
Text práce (PDF 6 MB), příloha 6 (TIF 1 MB), příloha 7 (TIF 1 MB), příloha 8 (TIF 3 MB), příloha 9 (ZIP 26 MB), příloha 10 (WMV)
Předloženo: 24. 4. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Dušková)
Výsledek obhajoby: A

Misař Jakub

Územní trendy volební podpory v okrese Bruntál po roce 1990
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 2. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: B

Němec Zdeněk

Sídelní geografie města Moravská Třebová
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 30. 4. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Daniel)
Výsledek obhajoby: D

Odstrčilová Petra

Vývoj obyvatelstva v SO ORP Zábřeh: regionálně geografická analýza
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 10. 4. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Daniel)
Výsledek obhajoby: B

Pešková Kristýna

Mapování vlivu vegetace na šíření hluku ve městě
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: A

Pilchová Jana

Dvacet let transformace města Orlové  percepce změn očima obyvatel
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (prof. Ira)
Výsledek obhajoby: B

Pitková Iva

Vliv vulkanické činnosti na chemii atmosféry Země na příkladu vybraných recentních erupcí
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: A

Pospíšil Jiří

Vybrané antropogenní tvary reliédu na Kolínsku
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Dušková)
Výsledek obhajoby: C

Sirotková Martina

Literární mapa České republiky
Text práce (PDF 1 MB), příloha 1 (JPG 1,5 MB), příloha 2 (JPG 1,3 MB), příloha 3 (XLSX)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: C

Skokanová Michaela

Meandry řeky Odry v Ostravské pánvi
Text práce (PDF 9 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: C

Slováková Veronika

Pachové znečištění ovzduší v Otrokovicích
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: B

Šperk Jan

Hodnocení potenciálu cestovního ruchu ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Jičín
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 3. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (mgr. Šimáček)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: A

Švecová Michaela

Historickogeografická analýza olomoucké místní části Chválkovice
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (mgr. Šerý)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: A

Švehlák Jan

Fyzickogeografická charakteristika lokality Štěrkoviště
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: neproběhla Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: student práci neobhajoval

Uhrová Eliška

Emise skleníkových plynů v rozvojových zemích světa
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: C

Velešík Marian

Historický vývoj březovských vodovodů
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Frajer)
Výsledek obhajoby: C