Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2013 – Regionální geografie

Termín odevzdání bakalářských prací: 9. 1. 2013 do 14.00 nebo 14. 5. 2013 do 14.00.
Obhajoby bakalářských prací: 1. 2. 2013 nebo 7.–12. 6. 2013.

Bakalářské práce obhajované 1. února 2013

Abrahámek David

Severoatlantická oscilace (NAO) a její vliv na synoptické poměry v Česku
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 14. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: B

Melnická Martina

Hodnocení životního stylu a potřeb žáků středních škol ve městě Olomouc
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta BP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: A

Rynda Přemysl

Vliv ekonomické krize na situaci na trhu práce v okrese Uherské Hradiště (regionálně geografická analýza)
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 9. 1. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: C

Slováková Kateřina

Vliv lázeňství v Luhačovicích na rozvoj Pozlovic
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 9. 1. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: B

Šustek Marek

Dopravně-geografická analýza úseku silnice D47 Bělotín-Bílovec
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 18. 1. 2013 Posudek vedoucího BP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: C

Bakalářské práce obhajované 7. a 10. června 2013

Bolha Michael

Příspěvek ke studiu teplotních inverzí v Olomouci a okolí
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 9. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: A

Bouchalová Pavlína

Výskyt alergenních rostlin ve vybrané části města Přerova
Text práce (PDF 10 MB), příloha 1 (animace MP4 vzhledem k velikosti 1 GB dostupná jen na DVD v archivu katedry geografie)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: A

Čepová Denisa

Jezerní ekosystémy vybrané oblasti souostroví Špicberky
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 13. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: A

Dvořák Ondřej

Geografická analýza průmyslu města Velké Meziříčí
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 13. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: B

Firychová Lada

Ekofarmy na Kroměřížsku
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 17. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Opravil)
Výsledek obhajoby: C

Fišer Mikuláš

Československá církev husitská a pravoslavná církev na Olomoucku
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 20. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: D

Fujáková Petra

Vybrané aspekty kvality života ve městě Prostějov
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 15. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: B

Halady Michal

Příspěvek ke geografii sportu: analýza úspěšnosti evropských států v profesionálním fotbale
Text práce (PDF 16 MB)
Předloženo: xx. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: B

Hanzl Marek

Zhodnocení výskytu sesuvů v Bílých Karpatech pomocí GIS
Text práce (PDF 5 MB), volné datové přílohy vzhledem k rozsahu 526 MB dostpuné jen v archivu katedry geografie
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (mgr. Hladiš)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: E

Haschková Martina

Regionálně geografická analýza výskytu virových hepatitid v České republice
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 17. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Daniel)
Výsledek obhajoby: B

Horalík Dan

Regionální disparity v území Beneluxu
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: B

Hrochová Tereza (roz. Gajdošová)

Zahrádkové osady v Olomouci
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: B

Hrudová Michaela

Socioekonomická struktura obyvatelstva Hodolan v roce 1910
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 17. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (mgr. Daniel)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: A

Hudcová Nela

Výskyt alergenních rostlin ve vybrané části města Přerova
Text práce (PDF 14 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: A

Jurčeka Tomáš

Geografické aspekty rozvoje průmyslu města Přerova
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: C

Kalábová Barbora

Údržba zeleně v Prostějově
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: C

Kalužík Roman

Vývoj olomouckého předměstí Lazce v průběhu 19. a 20. století
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 16. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (mgr. Daniel)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Roubínek)
Výsledek obhajoby: C

Kočířová Eliška

Dokumentace a hodnocení slunečních hodin v okresech Šumperk a Jeseník
Text práce (PDF 1 MB), příloha 2 (PDF 1 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: B

Kolářová Eva

Obezita a zdravotní stav populace jako fenomén současnosti (na příkladu ČR)
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: B

Kopčil Ondřej

Problematika výstavby přehradních nádrží ve vodohospodářském plánování českých zemí od roku 1945 do současnosti
Text práce (PDF 2 MB), volná příloha (JPG 3 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (mgr. Frajer)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: B

Kosová Daniela

Využití geoinformačních technologií pro zhodnocení změn odtokových poměrů ve vybraném povodí
Text práce (PDF 4 MB), volná elektronická příloha (vzhledem k rozsahu dat 161 MB dostupná pouze na CD-ROM v archivu katedry geografie)
Předloženo: 9. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (mgr. Šimáček)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: A

Košťálová Veronika

Návrh projektu tematického atlasu Regionu Poodří
Text práce (PDF 5 MB), volné přílohy (ZIP 10 MB)
Předloženo: 9. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (mgr. Šimáček)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: B

Kubeša Vojtěch

Percepce kvality ovzduší ve Valašském Meziříčí
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: xx. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Lehnert)
Výsledek obhajoby: C

Martinek David

Fenomén bezdomovectví na příkladu města Olomouce
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 13. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: B

Ničová Kateřina

Dějiny volyňských Čechů z hlediska jejich emigrace a následné reemigrace
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Odehnal)
Výsledek obhajoby: C

Petráň Jan

Proměny prostorové struktury lyžařského střediska Deštné v Orlických horách po roce 1989
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: C

Podhorná Tereza

Zemědělská politika (vývoj a nové výzvy)
Text práce – neobhájené verze prací nezveřejňujeme
Předloženo: 6. 2. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: neproběhla Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: F (na základě nedoporučujících posudků v souladu se studijním řádem UP)

Poláček Milan

Vybrané fluviální tvary reliéfu v povodí Sitky
Text práce (PDF 3 MB), příloha 1 (PDF 209 kB), příloha 2 (PDF 221 kB), příloha 3 (PDF 8 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Dušková)
Výsledek obhajoby: B

Rochovanský Pavel

Florbal v České republice: geografické aspekty
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 17. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: E

Rychta Lukáš

Vybrané fluviální tvary reliéfu v údolí Opavy v úseku Krnov–Kravaře
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 9. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: B

Sirotek Tomáš

Dotační prostředky z fondů EU jako nástroj rozvoje dobrovolného svazku venkovských obcí – případová studie mikroregionu Kosířsko
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (mgr. Šerý)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: B

Skyva Petr

Komparativní geografická analýza deindustrializace měst Litovle, Uničova a Šternberka po roce 1989
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 10. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: B

Spáčilová Nikola

Vývoj a růstové typy obcí České republiky
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 13. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Kladivo)
Výsledek obhajoby: B

Stodůlka Tomáš

Pohyby tektonických desek v oblasti zlomu San Andreas a jejich důsledky
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 13. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc, Smolová)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: C

Štvrtecký Martin

Geografická analýza výsledků parlamentních voleb na Slovensku v roce 2012
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: A

Štýbnarová Jana

Protipovodňová ochrana obcí správního obvodu ORP Litovel
Text práce (PDF 21 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (mgr. Halásová)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (doc. Smolová)
Výsledek obhajoby: D

Tkáč Martin

Proměny socioekonomické a prostorové struktury obce Čeladná
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 13. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: A

Trenčiansky Jan

Vybrané aspekty antropogenního ovlivnění reliéfu Černohorské rozsochy v Krkonoších
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: C

Turčínek Martin

Regionální disparity v území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 9. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Odehnal)
Výsledek obhajoby: B

Vala Lukáš

Kvalita života a životní styl obyvatel města Olomouc (Případová studie Slavonín, Nemilany)
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 13. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Kladivo)
Výsledek obhajoby: D

Vavrdová Barbora

Analýza vývoje obyvatelstva v obcích okresu Olomouc včetně hodnocení změn ve věkové a vzdělanostní struktuře v letech 2001–2011
Text práce (PDF 3 MB), volné přílohy (PDF 2 MB)
Předloženo: 16. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Opravil)
Výsledek obhajoby: B

Vlasová Lenka

Analýza vybraných okruhů přeshraničních vazeb mezi ČR a Německem
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: B

Vodehnalová Lenka

Návrh socio-demografického atlasu Správního obvodu obce s rozšířenou působností Litomyšl
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: A

Voleská Iveta

Geomorfologické poměry Třebovských stěn
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: A

Zavřelová Pavla

Změny funkčního využití ve městě: příklad pěší zóny "třída Míru" v centru Pardubic
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 9. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Roubínek)
Výsledek obhajoby: A

Ždímal Libor

Integrovaný dopravní systém Pardubického kraje se zaměřením na oblast Chrudimska
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 15. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: B

Bakalářské práce s odkladem obhajoby

Venosová Kamila

Časoprostorová analýza produkce a vývozu ovoce a zeleniny v Andalusii
Text práce – nezveřejněn
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: neproběhla Posudek oponenta BP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: studentka v rámci prodloužení studia vzala práci zpět k přepracování na novou verzi.