Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2013 – Učitelství geografie

Termín odevzdání bakalářských prací: 9. 1. 2013 do 14.00 nebo 14. 5. 2013 do 14.00.
Obhajoby bakalářských prací: 1. 2. 2013 nebo 7. a 10. 6. 2013.

Bakalářské práce obhajované 1. února 2013

Fuchsová Eva

Analýza výskytu zhoubných novotvarů na Střední Moravě ( se zaměřením na zhoubný novotvar prsu)
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 20. 12. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: D

Jančová Alena

Analýza sídelního systému okresu Přerov
Text práce (PDF 12 MB)
Předloženo: 9. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: C

Zapletalová Jitka

Klimatická charakteristika Protivanova
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: B

Bakalářské práce obhajované 7. a 10. června 2013

Axmanová Blanka

Vybrané fluviální tvary reliéfu v povodí Loučky
Text práce (PDF 3 MB), volná příloha (ZIP 12 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: A

Česalová Kristýna

Environmentální historie znečištění ovzduší na příkladu vybraných závažných situací ve světě
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 13. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: B

Friedrichová Ivana

Současné a zaniklé vodní plochy v povodí Odry
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Frajer)
Výsledek obhajoby: B

Hynková Michaela

Vybrané fluviální tvary reliéfu v povodí Pilavky
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 16. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: B

Kolečková Lucie

Bóra – výskyt a dopady ve Slovinsku
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 19. 4. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Lehnert)
Výsledek obhajoby: B

Kozlíková Kristína

Znečištění ovzduší v České republice polycyklickými aromatickými uhlovodíky
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: C

Králová Markéta

Současné a zaniklé vodní plochy SO ORP Kroměříž
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Frajer)
Výsledek obhajoby: C

Lhotová Iva

Vybrané kontroverzní investice pro podporu turistického ruchu v regionu KRNAP
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 30. 4. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: E

Lysoňková Dominika

Vybrané antropogenní tvary reliéfu Napajedelské brány
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: B

Michálková Renata

Současné a zaniklé vodní plochy SO ORP Uničov
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Lehnert)
Výsledek obhajoby: C

Navrátil Lukáš

Důsledky těžby nerostných surovin na vybraných lokalitách v Hřebečovském hřbetu
Text práce (PDF 5 MB), volná příloha – fotodokumentace (ZIP 13 MB), volná příloha – mapa (PDF 2 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (mgr. Dušková)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (doc. Smolová)
Výsledek obhajoby: A

Pavlíková Dominika

Vybrané fluviální tvary reliéfu v povodí Benkovského potoka
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 9. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: A

Petrželková Ivana

Výskyt alergenních rostlin ve vybrané části města Místku
Text práce (PDF 2 MB), volná příloha 1 (PDF 6 MB), volná příloha 2 (MP4 20 MB)
Předloženo: 17. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: C

Pokorná Pavla

Městská zeleň v Olomouci
Text práce (PDF 1 MB), volná příloha (PDF 18 MB)
Předloženo: 9. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 7. 6. 2013 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: A

Przybyla Vojtěch

Geografická analýza voleb na Těšínsku v letech 1920–1938
Text práce (PDF 3 MB), volné přílohy 1–4 (ZIP 94 kB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: B

Urbánková Naděžda

Současné a zaniklé vodní plochy v povodí Olšavy
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (mgr. Frajer)
Výsledek obhajoby: A

Zdráhal Jan

Místní klima Velkého Týnce a okolí
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 14. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 10. 6. 2013 Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: C

Odevzdané práce s odkladem obhajoby

Machovská Barbora

Přehled ekologického zemědělství v Olomouckém kraji
Text práce – nezveřejněn
Předloženo: 17. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: neproběhla Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: studentka zanechala studia